แสดง 2 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์  ฿ 180.00 ฿ 162.00

  ♦️♦️บทคัดย่อ/สารบัญ♦️♦️
  🌟บทที่ 1 ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
  🌟บทที่ 2 ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
  🌟บทที่ 3 เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
  🌟บทที่ 4 ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
  🌟บทที่ 5 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

  ♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
  รหัสสินค้า : 9786162699832
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า :208
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  รวมกฎหมายปกครอง ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล ศรีประทักษ์  ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ฉบับกายวิภาค
  – พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฉบับกายวิภาค
  – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฉบับกายวิภาค
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล  ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786164559509
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า :476
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่ 1   :  เมษายน  2561