แสดง 1 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายทรัพย์สิน

  กฎหมายทรัพย์สิน โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
  – บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
  ⭐️ภาค 2 กลักทั่วไป
  – บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
  – บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
  – บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
  ⭐️ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
  – บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
  – บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  – บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
  – บทที่ 11 บทอนุโลมถึงการเปลี่ยนแปลง การระงับ และการกลับคืนมา
  – บทที่ 12 บทอนุโลมแก่สังหาริมทรัพย์บางชนิด
  – บทที่ 13 กรณีบุคคลหลายรายเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
  – บทที่ 14 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
  ภาคสรุป

  **พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม**
  📌ประเด็นเรื่องทรัพย์สินแบ่งไม่ได้

  📌เวลาที่มีผลเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของทรัพย์ที่เอกชนอุทิศแก่รัฐ
  📌เพิ่มฎีกา

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810807
  ⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  ⭐️จำนวนหน้า : 372 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤศจิกายน 2564

  กฎหมายทรัพย์สิน