หนังสือเปิดเทอม (ปี3) (28)

Showing 25–28 of 28 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  ♦️♦️บทคัดย่อ/สารบาญ♦️♦️
  🛑ภาค 1 ระบบศาล
  ⭐️บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
  ⭐️บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
  🛑ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
  ⭐️บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล
  ⭐️บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา
  ⭐️บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา
  ⭐️บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดี
  📌รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา
  📌ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544

  ♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699849
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 392
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 15 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายมรดก โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 การรับมรดก
  ส่วนที่ 2 พินัยกรรม
  ส่วนที่ 3 ผู้จัดการมรดก
  ***สภาพปกไม่สวย ปกเป็นรอยแต่เนื้อในสมบูรณ์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
  รหัสสินค้า : 9786164881204
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 278
  ขนาด : 18.5 x 26
  พิมพ์ครั้งที่ 7 :  สิงหาคม 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 230.00 ฿ 207.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 :  สนธิสัญญา
  บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ
  บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 :  เขตอำนาจของรัฐ
  บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  :
  9786162699269
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช 

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก600 กรัม
  จำนวนหน้า234 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

  หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 440.00 ฿ 396.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บททั่วไป หิรัญวิทย์ ห้างหุ้นส่วนบริษัท
  ภาคหนึ่ง : ห้างหุ้นส่วน
  ส่วนที่หนึ่ง : ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  ส่วนที่สอง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ภาคหนึ่ง : บริษัท
  ส่วนที่หนึ่ง : บริษัทจำกัด
  ส่วนที่สอง : บริษัทมหาชนจำกัด

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162698231
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  จำนวนหน้า : 484
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2562

  หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด