กฎหมายอื่นๆ (174)

Showing 73–96 of 174 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดย ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • กฎหมายลิขสิทธิ์
  • สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
  • เครื่องหมายการค้า
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม
  • ความลับทางการค้า
  • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  • การคุ้มครองพันธุ์พืช
  • การคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย

  รวมทั้งกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
  ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมตัวอย่างและแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ และปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่กฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ  เครื่องหมายการค้าซึ่งปัจจุบันให้การคุ้มครองเสียง เป็นต้น

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
  รหัสสินค้า : 9786162698286
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้น การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ฿ 380.00 ฿ 361.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  ว่าด้วยเรื่องวิชาชีพทนายความ
  บทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีเบื้องต้น
  บทที่3  ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีในรูปแบบ
  บทที่4  ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีในเนื้อหา
  บทที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการร่างจดหมายเพื่อติดต่อลูกความ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์
  รหัสสินค้า : 9786164881044
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 242 
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายเพื่อการจัดการและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับฟุตบอลอาชีพ โดย ผศ.อภิชัย มานิตยกุล ฿ 180.00 ฿ 171.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา
  บทที่ 2 ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลและการพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ
  บทที่ 3 ประวัติความเป็นมาของฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
  บทที่ 4 มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการฟุตบอลอาชีพ
  บทที่ 5 ลักษณะของข้อพิพาท และวิธีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับฟุตบอลอาชีพ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผศ. อภิชัย มานิตยกุล
  รหัสสินค้า : 9789742037864
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย : กฎหมาย วิชานิติศาสตร์และนิติวิธี โดย อาจารย์จุมพล แดงสกุล ฿ 180.00 ฿ 162.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️ภาคที่ 1 บทนำสู่การศึกษากฎหมาย
  ⭐️ภาคที่ 2 นิติศาสตร์โดยแท้
  📌**พิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มบทใหม่ (กฎหมายที่ดี) ในภาคที่ 1**

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์จุมพล แดงสกุล
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810531
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก350 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 212 หน้า
  ⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 255.00 ฿ 229.50

  หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรมันนี้จะเป็นการนำเสนอในส่วนของกฎหมายเอกชนในระบบกฎหมายไทยปัจจุบันเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วจึงจะได้นำเสนอในส่วนกฎหมายโรมันในลำดับต่อมาเพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายโรมัน และกฎหมายไทยในปัจจุบันอีกด้วย

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  9786162694349
  ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก600 กรัม

  จำนวนหน้า294
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1มกราคม 2559

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรม โดย ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา ฿ 180.00 ฿ 162.00

  🔹🔹สารบาญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมระหว่างประเทศ
  ⭐️บทที่ 2 งานศิลปกรรมที่มีลิขสิทธิ์
  ⭐️บทที่ 3 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
  ⭐️บทที่ 4 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์ และอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์
  ⭐️บทที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรม
  ⭐️บทที่ 6 ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี
  ⭐️บทที่ 7 การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์
  ⭐️บรรณานุกรม
  ⭐️ดัชนี

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️รหัสสินค้า
  9786165810883
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา

  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก300 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า : 192 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2564

 • Sale!
  img-book
  ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ฿ 75.00 ฿ 67.50

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  ความหมายของนิติวิธี,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี,ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย,หลักการใช้และการตีความกฎหมายในระบบซิวิลลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบคอมมอนลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี,ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย,หลักการใช้และการตีความกฎหมายของอังกฤษ,วิธีศึกษากฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ซึ่งจะทำให้นักศึกษาวิชานิติศาสตร์เข้าถึงแก่นหรือจิตวิญญาณของกฎหมายได้เป็นอย่างดี

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
  ⭐️รหัสสินค้า : 
  9786165810586
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 150 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 100 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์คร้งที่ 6 : กันยายน 2564

   

 • Sale!
  img-book
  คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก โดย ต่อตระกูล ยมนาค และ ต่อภัสสร์ ยมนาค ฿ 145.00 ฿ 137.75

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องการโกง
  • ส่วนที่ 2 เครื่องมือสำหรับประชาชน
  • ส่วนที่ 3 กลไกในภาครัฐ
  • ส่วนที่ 4 งานวิชาการ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : ต่อตระกูล ยมนาค และ ต่อภัสสร์ ยมนาค

  รหัสสินค้า : 9789740338970
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 132
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2562

 • Sale!
  img-book
  คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบ : ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ.2519 ถึงปัจจุบัน โดย รชฏ เจริญฉ่ำ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2519
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2520
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2522
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2523
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2526
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2529
  ข้อสอบคัดเลือกพร้อมธงคำตอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2530
  ข้อสอบคัดเลือกพร้อมธงคำตอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2531
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2533
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2536
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2541
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2542
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2544
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2546
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2546/2
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2547
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2548
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2550
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2554
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2557
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2560

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รชฏ เจริญฉ่ำ
  รหัสสินค้า : 9786162604386
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 746
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ โดย รชฏ เจริญฉ่ำ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นพิมพ์ครั้งที่ 5 โดยรวบรวมข้อสอบเก่าให้มากกว่าเดิมโดยรวบรวมไปจนถึงการสอบอัยการผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2559 รวมข้อสอบทั้งสิ้น 22 สมัย เนื่องจากมีข้อสอบบางปีไม่ได้พิมพ์เผยแพร่จึงทำให้ข้อสอบไม่ครบทุกปี และบางปีก็มีข้อสอบบางข้อหายไป แต่ยังถือว่าเล่มนี้เป็นหนังสือตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รชฎ เจริญฉ่ำ
  รหัสสินค้า : 9786162603884
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 678
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 320.00 ฿ 288.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  ความสำคัญของคำศัพท์ภาษาอังกฤษและข้อแนะนำสำหรับการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบแข่งขันวิชาชีพนักกฎหมาย
  บทที่ 2  เทคนิคการจดจำคำศัพท์และการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นทางด้านกฎหมาย
  บทที่ 3  คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นทางด้านกฎหมาย

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  :
  9786162699788
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช , พงศ์กานต์ คงศรี

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก600 กรัม
  จำนวนหน้า : 480
  ขนาด21 x 14.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786165654364
  ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวน : 648 หน้า
  ขนาด : 23×17 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดย ดร. จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ รศ. ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ 1
  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับบ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 1
  บ่อเกิดของกฎหมายอันเกิดจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา
  บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายอันเกิดจากทฤษฎี แนวคิด และปรัชญาของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  ภาคที่ 2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับการบังคับใช้กฎหมาย
  บทที่ 3
  ทรัพย์สินทางปัญญากับการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน
  บทที่ 4
  ทรัพย์สินทางปัญญากับการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ดร. จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ รศ. ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์

  ⭐️รหัสสินค้า : 9786164881600
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 446 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายผังเมือง โดย เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ ๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายผังเมืองของไทยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  บทที่ ๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง
  บทที่ ๒ กฎหมายผังเมืองของไทยก่อนปี ๒๕๖๒
  ภาคที่ ๒ ผังเมืองและการวางและจัดทำผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
  บทที่ ๓ ความหมายของการผังเมืองและประเภทของผังเมือง
  บทที่ ๔ การวางและจัดทำผังเมือง
  ภาคที่ ๓ การใช้บังคับผังเมืองและปัญหาการใช้บังคับผังเมือง
  บทที่ ๕ การใช้บังคับผังเมือง
  บทที่ ๖ ปัญหาการใช้บังคับผังเมือง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
  รหัสสินค้า : 9786164881037
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 322 หน้า
  ขนาด : 16 x 24 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ได้แก้ไขตามศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่5/2556ส่งผลทำให้มาตรา74ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537ในส่วนที่สันนิฐานให้กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550)รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2558ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิและพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่3)พ.ศ.2558ซึ่งกำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพวิดีโอในโรงภาพยนตร์จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาของหนังสือให้มีความเป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมรายละเอียดอธิบายเป็นรายมาตราและหยิบยกกฎหมายต่างประเทศคือกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฎษเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงศึกษากฎหมายเปรียบเทียบรวมทั้งความเป็นสากลของกฎหมายไทยเมื่อเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องเดียวกัน

  รหัสสินค้า : 9786162693663
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 294
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น ฿ 200.00 ฿ 180.00

  คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ได้แก้ไขตามศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่5/2556ส่งผลทำให้มาตรา74ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537ในส่วนที่สันนิฐานให้กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550)รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2558ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิและพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่3)พ.ศ.2558ซึ่งกำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพวิดีโอในโรงภาพยนตร์จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาของหนังสือให้มีความเป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมรายละเอียดอธิบายเป็นรายมาตราและหยิบยกกฎหมายต่างประเทศคือกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฎษเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงศึกษากฎหมายเปรียบเทียบรวมทั้งความเป็นสากลของกฎหมายไทยเมื่อเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องเดียวกัน

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น
  รหัสสินค้า : 9786162695315 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 214
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2560

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ โดย อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 , ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ,บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ,องค์กรอัยการ,พนักงานอัยการ,สำนักงานอัยการสูงสุด,แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 , คำถาม-คำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการฯ, ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบบรรจุอัยการผู้ช่วยที่น่าสนใจ

  ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ
  รหัสสินค้า : 9786162694592 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 276
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786165655163
  ชื่อผู้แต่ง : ไพโรจน์ วายุภาพ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวน : 448 หน้า
  ขนาด : 26×18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย ร.ท. ดร.ธนพจน เอกโยคยะ ฿ 120.00 ฿ 108.00

  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไร,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครอง,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครองได้,การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการละเมิดสิทธิ,การระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การแก้ไขและเพิกถอนทะเบียน,คณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,การเจรจาเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวที WTO

  ชื่อผู้แต่ง : ร.ท. ดร.ธนพจน เอกโยคยะ
  รหัสสินค้า : 9789749645932 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2547

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค ๑ เขตอำนาจศาล โดย อำพน เจริญชีวินทร์ ฿ 550.00 ฿ 522.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑ คดีปกครอง

  บทที่ ๒ เขตอำนาจศาลปกครอง
  ๑.คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
  ๒.คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
  ๓.คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
  ๔.คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
  ๕.ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาล

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : อำพน เจริญชีวินทร์
  รหัสสินค้า :
  9789742038090
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  624 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5
  :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ ฿ 380.00 ฿ 361.00

  บทคัดย่อ / สารบัญ
  บทที่ 1 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ
  บทที่ 2  ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
  บทที่ 3 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ และการเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
  บทที่ 4  การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
  รหัสสินค้า9789742037260
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก :  750 กรัม
  จำนวนหน้า434
  ขนาด18.5 x 26
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2561

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดย อรรณพ กาวิกุล ฿ 200.00 ฿ 190.00

  ⭐️ บทคัดย่อ/สารบัญ ⭐️
  บทที่ 1 ความเบื้องต้น
  1. ความเป็นมาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  2. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  3. ความหมายของคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
  บทที่ 2 บททั่วไป
  1. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
  2. องค์การรักษาความปลอดภัย
  3. หน่วยงามของรัฐ
  4. ชั้นความลับ
  บทที่ 3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
  1. ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
  2. ดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
  3. การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
  4. การรับรองความไว้วางใจบุคคล
  5. การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
  บทที่ 4 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
  1. ลักษณะของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
  2. การพิจารณาการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
  3. แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
  บทที่ 5 การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
  1. ความหมายของการประชุมลับ
  2. มาตรการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
  3. แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
  บทที่ 6 การละเมิดการรักษาความปลอดภัย
  1. การกำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
  2. แนวทางการปฏิบัติกรณีพบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่าจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
  ภาคผนวก

  ⭐️ รายละเอียด ⭐️
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  อรรณพ กาวิกุล

  ⭐️รหัสสินค้า : 9789740340164
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 350 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 122 หน้า
  ⭐️ขนาด : 19 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ฿ 550.00 ฿ 522.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  กรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 2
  โครงสร้างและขอบเขตกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 3
  ข้อมูลส่วนบุคคลและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 4 บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและภาพรวมของหน้าที่ตามกฎหมาย
  บทที่ 5
  ฐานหรือเหตุทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 6
  ฐานหรือเหตุทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
  บทที่ 7 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ “วัตถุประสงค์” และการแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ (Privacy information or Privacy Notice)
  บทที่ 8 หลักกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 9
  หน้าที่การจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 10
  หน้าที่ตามกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 11
  สิทธิเจ้าของข้อมูล
  บทที่ 12
  ความรับผิด โทษ และการร้องเรียน
  บทส่งท้าย ข้อจำกัดและผลกระทบทางลบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789742038151
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 616 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  คำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศเล่ม 2  โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ) ฿ 245.00 ฿ 220.50

  รวมประสบการณ์และคำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศต่างๆจากอดีตนักศึกษาไทยบรรณาธิการโดยรองศาสตราจารย์มานิตย์จุมปาได้แก่ประเทศต่างๆดังนี้ประเทศฝรั่งเศสuniversitePaul-CezanneAix-Marseelle 3 มหาวิทยาลัยNantes และ l’Universited’AuvergneClermont-Ferradn1, ประเทศเยอรมันLudwig-Maximilians-UniversitatMunchenและUniversityofHannover, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์GenevaAcademyofInternationalHumanitarianLawandHumanRights, ประเทศออสเตรเลียUniversityofSydney, ประเทศสิงคโปร์NationalUniversityofSingapore, ประเทศไต้หวันNationalTaiwanUniversity

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
  รหัสสินค้า : 9786162690273 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 276
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2555