กฎหมายอื่นๆ (174)

Showing 49–72 of 174 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  การวิจัยกฎหมายทางเลือก : แนวคิดและพรมแดนความรู้ โดย รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล ฿ 290.00 ฿ 261.00

  การวิจัยกฎหมายทางเลือก : แนวคิดและพรมแดนความรู้ เป็นความพยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดของการวิจัยกฎหมายในมุมมองแบบทางเลือก รวมถึงการสำรวจพรมแดนความรู้ที่ปรากฏอยู่ในแวดวงวิชาการ โดยในส่วนของแนวคิดของการวิจัยกฎหมายทางเลือกนั้นส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดจะเป็นแนวคิดที่นำเข้ามาจากตะวันตก ขณะที่พรมแดนความรู้ของการวิจัยกฎหมายทางเลือกที่พอจะมีอยู่ในสังคมไทยนั้น ส่วนหนึ่งจะเป็นงานที่ผลิตขึ้นโดยนักวิจัยหรือนักวิชาการในสังคมไทย
  และอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คืองานวิจัยที่ผลิตขึ้นโดยนักวิชาการต่างชาติ ซึ่งก็ได้เลือกงานจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มานำเสนอเพื่อให้เห็นถึงสถานะความรู้ (state of knowledge) ของการวิจัยกฎหมายทางเลือกในแต่ละด้านประกอบ

  รหัสสินค้า9786162693762
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
  ชื่่อผู้แต่ง : สมชาย ปรีชา ศิลปกุล
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก350 กรัม

  จำนวนหน้า288
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 1 : กรกฎาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น) โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 วิธีการศึกษากฎหมาย
  บทที่ 2 การตอบข้อสอบกฎหมาย
  บทที่ 3 ตัวอย่างการใช้ชีวิตจริงในมหาวิทยาลัย และตัวอย่างจริงของการตอบข้อสอบกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
  รหัสสินค้า : 9789742037505
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 296 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ) ฿ 200.00 ฿ 180.00

  หนังสือคำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคหนึ่ง บททั่วไป กล่าวถึงการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศโดยทั่วไป การเตรียมตัวก่อนไปศึกษา การเลือกประเทศและมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ภาคสอง เป็นประสบการณ์การศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ภาคสาม ประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศอังกฤษ ภาคสี่ ประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย

  รหัสสินค้า : 9789742889357
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม

  จำนวนหน้า : 228
  ขนาด : 18.5 x 26
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  การเขียนงานวิจัยวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์และ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 140.00 ฿ 126.00

  เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วนส่วนแรกเป็นพื้นฐานการวิจัยส่วนที่สองเป็นเรื่องการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ว่าจะคิดหาหัวข้อวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างไรรูปแบบวิทยานิพนธ์ทางนิติศาสตร์เปรีบยเทียบและแสดงตัวอย่างแต่ละบทแต่ละเรื่องนอกจากนี้ส่วนที่สามได้นำเสนอเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและคณาจารย์พร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เขียนให้เห็นว่าการเผยแพร่ที่ดีควรเป็นอย่างไร

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162695537 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2560

   

 • Sale!
  img-book
  การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ตอนที่ 1 : การเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองและประสบการณ์ทางกรเมืองของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อนการรัฐประหาร 2500
  • บทที่ 1 การกลับมาสู่ความเป็นผู้นำทางการเมืองของคณะทหารภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  • บทที่ 2 สามทหารเสือ (พ.ศ. 2491 – 2500)
  ตอนที่ 2 : รัฐบาลสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2500 – 2506
  • บทที่ 3 กานแสวงหาความชอบธรรมทางการเมือง
  • บทที่ 4 การนำเอาระบบการปกครองแบบสฤษดิ์มาปฏิวัติ : การเป็นผู้นำโดยอาศัยคุณสมบัติส่วนตัว
  • บทที่ 5 การใช้ระบบ จอมพลสฤษดิ์ : การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยและผลกระทบจากพลังการเมืองระหว่างประเทศ
  • บทที่ 6 บทบาทของระบบราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบของจอมพลสฤษดิ์
  • บทที่ 7 บทสรุป

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : ทักษ์ เฉลิมเตียรณ

  รหัสสินค้า : 9786167202907
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 518
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : 2561

 • Sale!
  img-book
  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ฿ 290.00 ฿ 261.00

  รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย, ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย, สภาพปัญหาที่นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย, แนวความคิด, ความเป็นไปได้, กรณีศึกษา, ข้อเสนอสำหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย

  รหัสสินค้า : 9789742885229
  ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวน : 408  หน้า
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :  5 : มีนาคม 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 380.00 ฿ 361.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
  บทที่ ๒
  การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
  บทที่ ๓
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องโดยสำนักงานศาลยุติธรรม
  บทที่ ๔
  การไกล่เกลี่ยหลังฟ้องตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
  บทที่ ๕
  กลยุทธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  ภาคผนวก

  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า :
  9789742037918
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  700 กรัม
  จำนวนหน้า :
  422 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 25.6 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :
  พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 130.00 ฿ 123.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 เรื่องทั่วไป
  บทที่ 2 ผู้ไกล่เกลี่ย
  บทที่ 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
  บทที่ 4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
  บทที่ 5 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
  บทที่ 6 บทกำหนดโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742037710
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 124 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2562 

 • Sale!
  img-book
  ข้อกฎหมายในคดีนายกอนันท์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 170.00 ฿ 153.00

  ข้อกฏหมายในคดีนายกอนันท์เป็นเรื่องราวของการดำเนินคดีของนายกอนันท์ตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมทั้งเพิ่มคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และฏีกาและบทความเรื่องอำนาจฟ้องคืออำนาจศาลลงไปในหนังสือเล่มนี้

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162692420 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2556

 • Sale!
  img-book
  ของฝากนักวิจัย โดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช ฿ 160.00 ฿ 144.00

  หนังสือ”ของฝากนักวิจัย”เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของผู้เขียนที่ได้เขียนไว้ให้กับหนังสือพิมพ์”อินไซด์มจธ.”ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งแต่ฉบับปี2549เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจที่จะเขียนบทความไม่ให้เป็นงานเชิงวิชาการมากนักต้องการเขียนให้อ่านสนุกเข้าใจง่ายโดยที่ข้อมูลและเนื้อหาของการเขียนบทความทุกเรื่องได้มาจากการอ่านการฟังการดูการสังเกตการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาฯลฯซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นความรู้เป็นแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักคิดนักสร้างสรรค์นักประดิษฐ์นักวิจัยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกคนให้คิดสร้างสรรค์พัฒนางานวิจัยต่อยอดงานการประดิษฐ์คิดค้นและมีความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องตลอดจนเพื่อส่งเสริมผลงานความคิดสร้างสรรค์ของไทยให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อสำนักพิมพ์วิญญูชนแจ้งว่าจะจัดพิมพ์หนังสือ”ของฝากนักวิจัย”ผู้เขียนจึงได้ปรับเนื้อหาบางส่วนของบางบทความให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นรวมถึงได้เขียนเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้อ่านที่สนใจมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ผ่องศรี เวสารัช
  รหัสสินค้า : 9786162695407 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 190
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2560

 • Sale!
  img-book
  ข้อพิพาท คดีทางการแพทย์ โดย ธวัช จารุศิริกุล ฿ 150.00 ฿ 142.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ตามกฎหมาย
  บทที่ 2 ศาลที่ยื่นฟ้องคดี, ความรับผิดของแพทย์ต่อผู้ป่วย, ประเภทคดี
  บทที่ 3 ประเด็นในคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายทางการแพทย์
  บทที่ 4 ค่าเสียหายที่เรียกร้องในคดีและอายุความ
  ภาคผนวก
  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า9786167242835
  ชื่อผู้แต่ง : ธวัช จารุศิริกุล
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม

  จำนวนหน้า : 150
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ข้อพึงระวังในการจัดทำและบริหารสัญญา โดย ปรีชา ส่งสัมพันธ์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  🔹🔹สารบาญ🔹🔹
  🔸ชื่อสัญญา 🔸คู่สัญญา 🔸กิจการร่วมค้า 🔸การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
  🔸การกำหนดราคาตามสัญญา 🔸การชำระเงิน 🔸หลักประกันสัญญา
  🔸ความชำรุดบกพร่อง 🔸การโอนสิทธิตามสัญญาและการจ้างช่วง
  🔸การประกันภัย 🔸มัดจำ 🔸เบี้ยปรับ
  🔸เหตุสุดวิสัย 🔸การฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
  🔸การใช้อนุญาโตตุลาการ 🔸การใช้กฎหมายบังคับกับสัญญา
  🔸การเรียกค่าเสียหาย 🔸การเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการยื่นซองประกวดราคา
  🔸การเรียกค่าเสียหายกรณีชนะประกวดราคาได้แต่กลับไม่ได้เข้าทำสัญญา
  🔸การบอกเลิกสัญญา 🔸การปิดอากรแสตมป์ 🔸การลงนามในสัญญา

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️รหัสสินค้า
  9786165810814
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ปรีชา ส่งสัมพันธ์

  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก500 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า : 164 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีการเล่นแชร์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  🩸 บทคัดย่อ/สารบัญ 🩸
  💰 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
  ๑. ชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
  ๒. วันใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา ๒)
  ๓. บทห้ามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและประกาศที่ขัดแย้ง (มาตรา ๓)
  ๔. คำนิยาม (มาตรา ๔)
  ๕. บทห้ามและบทกำหนดโทษนิติบุคคล (มาตรา ๕, ๘, ๑๖, ๑๘, ๒๖)
  ๖. บทห้ามและบทกำหนดโทษบุคคลธรรมดา (มาตรา ๖, ๑๗)
  ๗. สมาชิกวงแชร์มีสิทธิฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ (มาตรา ๗)
  ๘. บทห้ามโฆษณาชี้ชวน และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๙, ๑๙)
  ๙. บทห้ามใช้ชื่อหรือคำแสดงคำว่า “แชร์” และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๐, ๒๐)
  ๑๐. บทผ่อนผันวงแชร์ที่ค้างอยู่และการยกเลิกวัตถุประสงค์นิติบุคคลและบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๑, ๒๑, ๒๒)
  ๑๑. อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๒-๑๕, ๒๓-๒๕)
  ๑๒. บทผ่อนผันการเล่นแชร์ที่ค้างอยู่ การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ สัญญาที่นิติบุคคลได้กระทำไว้แล้วและคำแสดงชื่อ “แชร์” (มาตรา ๒๗-๒๙)
  ๑๓. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๓๐)
  ๑๔. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
  💰 ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑-๓๔๘)
  ๑. ฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑)

  ๑.๑ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
  ๑.๒ ต้องเป็นการได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
  ๑) ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย ฉ้อโกง ยักยอกโดยส่งมอบทรัพย์ด้วยความสำคัญผิด
  ๒) พยายามฉ้อโกง
  ๓) ผู้ใช้กับผู้สนับสนุน
  ๑.๓ การหลอกลวงให้ผู้อื่น ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ
  ๑.๔ โดยทุจริต
  ๑.๕ อายุความ
  ๑.๖ ผู้เสียหายโดยนิตินัย
  ๒. ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวง (มาตรา ๓๔๒)
  ๓. ฉ้อโกงประชาชน (มาตรา ๓๔๓)
  ๑) คำว่า “ประชาชน”
  ๒) ผู้เสียหายโดยนิตินัย
  ๓) กรรมเดียว : หลายกรรม
  ๔. ฉ้อโกงแรงงาน (มาตรา ๓๔๔)
  ๕. ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม (มาตรา ๓๔๕)
  ๖. ฉ้อโกงโดยอาศัยเหตุทางจิตใจผู้ถูกหลอกลวง (มาตรา ๓๔๖)
  ๗. ฉ้อโกงเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากประกันวินาศภัย (มาตรา ๓๔๗)
  ๘. ความผิดตามมาตรา ๓๔๑-๓๔๗ ยกเว้นมาตรา ๓๔๓ เป็นความผิดอันยอมความได้ (มาตรา ๓๔๘)
  💰 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ (มาตรา ๓๔๙-๓๕๑)
  ๑. โกงเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ (มาตรา ๓๔๙)

  ๒. โกงเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ (มาตรา ๓๕๐)
  ๑) รับสมอ้างเป็นเจ้าหนี้
  ๒) ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น โอนให้ผู้อื่น
  ๓) ทรัพย์รวมถึงทรัพย์สิน
  ๔) แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริง
  ๕) เพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้
  ๖) ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้
  ๗) องค์ประกอบในส่วนจิตใจ
  ๘) มาตรา ๓๕๑ “ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้”
  💰 ความผิดฐานยักยอก (มาตรา ๓๕๒-๓๕๖)
  ๑. ยักยอก (มาตรา ๓๕๒)

  ๑) ครอบครองซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น
  – นายจ้าง : ลูกจ้าง กับ ลักทรัพย์ : ยักยอก
  – กรณียืมใช้คงรูป
  – ยืมใช้สิ้นเปลือง
  – เช่าซื้อกับยักยอก
  – ฝากทรัพย์กับยักยอก
  – การได้มาซึ่งการครอบครอง
  – ตัวแทนกับยักยอก
  – มอบหมายให้ฝากเงิน
  – สลากกินแบ่งและเงินรางวัล
  ๒) ทรัพย์ของผู้อื่น
  – หุ้น
  – ยักยอกอสังหาริมทรัพย์
  ๓) เบียดบังเอาทรัพย์เป็นของตนหรือบุคคลที่สาม
  – จำนำกับยักยอก
  – ยักยอกทรัพย์มรดก
  ๔) ต้องมีเจตนาทุจริต
  ๕) ยักยอกทรัพย์ที่มีผู้ส่งมอบโดยสำคัญผิด (มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง)
  ๖) ยักยอกทรัพย์สินหาย (มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง)
  ๗) บรรยายฟ้อง
  ๒. กระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น (มาตรา ๓๕๓)
  ๑) ต้องได้รับมอบหมาย
  ๒) ต้องกระทำผิดหน้าที่
  ๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
  ๔) ต้องมีเจตนาทุจริต
  ๕) บรรยายฟ้อง
  ๓. ผู้จัดการทรัพย์สินฯ หรือผู้มีอาชีพหรือธุรกิจฯ กระทำความผิดตามมาตรา ๓๕๒, ๓๕๓ (มาตรา ๓๕๔)
  ๑) ผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
  ๒) ผู้จัดการมรดก
  ๓) บรรยายฟ้อง
  ๔. ผู้เก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า (มาตรา ๓๕๕)
  ๕. ความผิดตามมาตรา ๓๕๒-๓๕๕ เป็นความผิดอันยอมความได้
  💰 ภาคผนวก
  ๑. ตัวอย่างคำฟ้อง
  ๒. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
  ๓. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔

  🩸 รายละเอียด 🩸
  🩸 ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  🩸 รหัสสินค้า : 9789742038175
  🩸 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🩸 น้ำหนัก : 500 กรัม
  🩸 จำนวนหน้า : 252 หน้า
  🩸 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🩸 พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีของกลาง โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  รหัสสินค้า : 9789742037826
  ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 26 × 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม พ.ศ. 2563

 • Sale!
  img-book
  คดีที่ดิน บทเรียนกรณีถุงกล้วยแขก โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🍌 ปฐมบท
  1. การเป็นครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น
  2. ครอบครองไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
  3. ระยะเวลาในการครอบครอง
  🍌 เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทที่ดิน
  1. ที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง
  2. ที่ดินมีกรรมสิทธิ์
  การร้องขอให้ศาลสั่งว่าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์
  แบ่งขายที่ดิน
  เค้าลางแห่งปัญหา
  ดาบสอง
  วัดสวนแก้วเปิดแนวรบ
  คำพิพากษาศาลชั้นต้น
  คดีชั้นอุทธรณ์
  ก้าวย่าง … เส้นทางสู่ศาลฎีกา
  ศาลฎีกา … ความหวังสุดท้าย
  ทางออกอยู่ที่ไหน
  🍌 ภาคผนวก
  🍌 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการครอบครองปรปักษ์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242941
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 152 หน้า
  น้ำหนัก : 340 กรัม
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีฟ้องขับไล่ โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 230.00 ฿ 218.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  บททั่วไป
  บทที่ ๒
  มูลฐานในคดีฟ้องขับไล่
  บทที่ ๓
  การเตรียมการก่อนฟ้องคดี
  บทที่ ๔
  การฟ้องคดี
  บทที่ ๕
  คำให้การและฟ้องแย้ง
  บทที่ ๖
  ชั้นพิจารณา
  บทที่ ๗
  การอุทธรณ์ ฎีกา และการบังคับคดี
  ภาคผนวก
  – ปัญหาเกี่ยวกับคดีขับไล่ที่น่าสนใจ
  – ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ การสืบพยานและอื่น ๆ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742037987
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 272 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (แพ่ง-อาญา) โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – เนื้อหาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ทั้งหมด
  – เพิ่มเติมเนื้อหาการดำเนินการชั้นก่อนฟ้องคดีของพนักงานอัยการ การผัดฟ้องตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พร้อมตัวอย่างคำร้อง คำคัดค้านคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง :
  ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
  รหัสสินค้า : 9786165653831
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก850 กรัม
  จำนวนหน้า : 526
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  คดีเยาวชนและครอบครัว โดย ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ 
  ภาค 1 คดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำความผิด
  ภาค 2  คดีครอบครัว

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งปพนธีร์ ธีระพันธ์
  รหัสสินค้า9789742037284
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก400 กรัม
  จำนวนหน้า210
  ขนาด18.5 x 26 cm
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน  2561

   

   

 • Sale!
  img-book
  ครบเครื่อง…คดีจราจร ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับปัจจุบัน โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คำนำ
  บทที่ ๑
  บททั่วไป
  บทที่ ๒
  การใช้รถ
  บทที่ ๓
  สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
  บทที่ ๔
  การใช้ทางเดินรถ
  บทที่ ๕
  การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง
  บทที่ ๖
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
  บทที่ ๗
  การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน
  บทที่ ๘
  รถฉุกเฉิน
  บทที่ ๙
  การลากรถหรือจูงรถ
  บทที่ ๑๐
  อุบัติเหตุ
  บทที่ ๑๑
  รถจักรยาน
  บทที่ ๑๒
  รถบรรทุกคนโดยสาร
  บทที่ ๑๓
  รถแท็กซี่
  บทที่ ๑๔
  คนเดินเท้า
  บทที่ ๑๕
  สัตว์และสิ่งของในทาง
  บทที่ ๑๖
  รถม้า เกวียน และล้อเลื่อน
  บทที่ ๑๗
  เขตปลอดภัย
  บทที่ ๑๘
  เบ็ดเตล็ด
  บทที่ ๑๙
  – อำนาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่
  – ประกาศเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดระเบียบการใช้ทางช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน
  บทที่ ๒๐ บทกำหนดโทษ
  ภาคผนวก
  – ตัวอย่างคำฟ้อง กฎหมายหลักและกฎหมายลำดับรอง
  – พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
  – ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การชำระค่าปรับ ฯลฯ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
  – บัญชีกำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
  – ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การชำระค่าปรับ ฯลฯ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  – บัญชีกำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้คำผิด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า :
  9786167242736
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  700 กรัม
  จำนวนหน้า :
  552 หน้า
  ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
   :
  ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  ความคิดชีวิตและงาน 5 นักกฎหมายหนุ่ม โดย ปาริชาติ ประคองจิตร์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  หนังสือความคิดชีวิตและงาน5นักกฎหมายหนุ่มนำเสนอนักกฎหมายที่มีความคิดและผลงานโดดเด่นของขบวนการนักกฎหมายผู้ยืนเด่นอยู่แถวหน้าสุดด้านกฎหมายประกอบด้วยดร.กิตติพงษ์กิตยารักษ์,รศ.ดร.จักรกฤษณ์ควรพจน์,ศ.ดร.สุรพลนิติไกรพจน์,สุรศักดิ์วาจาสิทธิ์และสมชายนีละไพจิตรกว่าจะมาสู่ปัจจุบันท่านเหล่านี้ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายแค่ไหนประสบการณ์ต่างๆจะทำให้นักกฎหมายใหม่ๆได้นำมาเป็นกรณีตัวอย่างศึกษาได้เป็นอย่างดี

  ชื่อผู้แต่ง : ปาริชาติ ประคองจิตร์
  รหัสสินค้า : 9789742881313 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2547

 • Sale!
  img-book
  ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย โดย ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์ ฿ 265.00 ฿ 251.75

  🌕 บทคัดย่อ/สารบัญ 🌕
  ⭐️ ส่วนที่ 1 บทนำ
  1.1 พันธกรณีระหว่างประเทศ: Berne Convention (1971) & TRIPS
  1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ‘งานวรรณกรรมและศิลปกรรม’ ในประเทศไทย
  1.3 การได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย
  1.4 การใช้มาตรการอื่นช่วยในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
  1.5 กฎหมายอื่นที่ควรรู้และ/หรือคำนึงถึง
  1.6 การตีความกฎหมาย
  1.7 จุดเน้นและชื่อของงานเขียนเล่มนี้
  1.8 แนวทางเสนอคำอธิบาย การวิเคราะห์ การอ้างอิงกฎหมายและลำดับของหัวข้อในส่วนที่ 2 ของงานเขียนนี้
  1.9 วิธีการอ้างอิงคำพิพากษาและคำวินิจฉัย
  1.10 แหล่งข้อสนเทศและข้อมูลเพิ่มเติม
  1.11 คำแนะนำ
  ⭐️ ส่วนที่ 2 ลิขสิทธิ์
  2.1 เหตุผลของการให้ความคุ้มครอง
  2.2 สิ่ง/งานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง
  2.2.1 กลุ่มที่ 1 (ตามมาตรา 6 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)
  2.2.2 กลุ่มที่ 2 (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)
  2.2.3 กลุ่มที่ 3 (งานที่ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์)
  2.3 ประเภทของงานที่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง
  2.4 ข้อกำหนด/หลักเกี่ยวกับ Originality
  2.5 เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย
  2.6 สิทธิที่ได้รับตามกฎหมายและอายุการคุ้มครองสิทธิ: สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) และ สิทธิเฉพาะตัว (Personal Rights หรือ Moral Rights)

  2.7 เจ้าของสิทธิและผู้ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้: ผู้สร้างสรรค์และ/หรือบุคคลอื่น?
  2.7.1 เจ้าของสิทธิทางเศรษฐกิจและผู้มีสิทธิใช้สิทธิทางเศรษฐกิจ
  2.7.2 เจ้าของสิทธิเฉพาะตัว
  2.8 การใช้ประโยชน์จากสิทธิทางเศรษฐกิจ: ใช้เอง อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้และโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น
  2.8.1 เจ้าของสิทธิใช้สิทธิทางเศรษฐกิจนั้นเอง
  2.8.2 อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ
  2.8.3 โอนสิทธิให้บุคคลอื่น
  2.9 การใช้สิทธิทางเศรษฐกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ: การละเมิดสิทธิ และ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
  2.9.1 การละเมิดสิทธิ
  2.9.2 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
  2.10 การเยียวยาการละเมิดลิขสิทธิ์
  2.10.1 การเยียวยาทางแพ่ง
  2.10.2 การเยียวยาทางอาญา
  2.10.3 การเยียวยาทางอื่น
  2.11 อื่น ๆ
  2.11.1 ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล
  2.11.2 ความผิดอันยอมความได้
  2.11.3 กรณีผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล
  2.11.4 ข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย
  2.11.5 งานอันอาจมีลิขสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศ
  2.11.6 อายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เกิดตามกฎหมายเก่า (มาตรา 78 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)
  2.12 สรุป
  ⭐️ ภาคผนวก กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ‘งานวรรณกรรมและศิลปกรรม’
  1. ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111
  2. พ.ร.บ. กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120
  3. พ.ร.บ. แก้ไข พ.ร.บ. กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2457
  4. พ.ร.บ. คุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474
  5. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521
  6. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526
  7. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536
  8. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
  9. กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
  10. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548
  11. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
  12. ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540

  🌕 รายละเอียด 🌕
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9789742034900
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 266 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2552

 • Sale!
  img-book
  ความมีหัวกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (2450-2545) ฿ 35.00 ฿ 31.50

  “อะไรเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะทำให้วิชาชีพของเรานี่ประสบความสำเร็จในชีวิตผมพูดด้วยประสบการณ์ที่ว่าจุดสำคัญของเราคือ “ศีลธรรม” เราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ว่าเราจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้พิพากษาอัยการทนายความหรือนิติกรจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมอันนี้เป็นจุดสำคัญมากแต่ว่าการที่เราจะให้เห็นจุดนี้ได้เราจะต้องศึกษาและต้องมีประสบการณ์” ส่วนหนึ่งของปาฐกถาเรื่อง “หนทางประสบความสำเร็จของนักกฎหมาย” ที่ท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2526 และเรื่อง “ความมีหัวกฎหมายtheLegalmind” “ความสำเร็จในชีวิต” “หลักการดำเนินชีวิต” ปาฐกถาทั้ง4เรื่องนี้นับเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าทางวิชาการเป็นอย่างมากและได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ต่ออีกหลายครั้งสำนักพิมพ์วิญญูชนได้คำนึงถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเผยแพร่ต่อนักกฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (2450-2545)
  รหัสสินค้า : 9786162691867 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 70 กรัม
  จำนวนหน้า : 48
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2556

 • Sale!
  img-book
  ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🥑ภาคหนึ่ง: ภาคทั่วไป

  บทที่ ๑ ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ ๒ ลักษณะทั่วไปของกฎหมายในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
  บทที่ ๓ หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ
  บทที่ ๔ คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของหลักสุจริต
  บทที่ ๕ บุคคล
  บทที่ ๖ ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและตัวอย่างต่าง ๆ ของสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
  บทที่ ๗ คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของนิติวิธี (บ่อเกิด การใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย)
  บทที่ ๘ หลักการใช้สิทธิ
  บทที่ ๙ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย
  🥑ภาคสอง (ภาคเฉพาะ): ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่
  บทที่ ๑๐
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๑๑
  กฎหมายปกครอง
  บทที่ ๑๒
  หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
  บทที่ ๑๓ ความผิดอาญาที่ควรรู้
  บทที่ ๑๔ หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
  รหัสสินค้า : 9786164880320
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 823 กรัม

  จำนวนหน้า : 404 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษกฎหมาย สำหรับนักกฎหมายไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 การสร้างความคุ้นเคยกับภาษากฎหมาย (Getting to Know Legal Language)
  ตอนที่ 1
  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับภาษากฎหมาย (General Introduction to Legal Language)
  ตอนที่ 2 การปรับพื้นฐานของการอ่านเอกสารกฎหมาย (Business Enterprise and the Law)
  บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายในภูมิภาค (Basic Knowledge on the legal systems of the region)
  ตอนที่ 1
  เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี การบูรณาการภูมิภาคและกฎหมายในประเทศไทย: ภาพรวมของการค้าเสรี ภูมิภาคนิยม และหลักนิติธรรม (Market Economy, Regional Integration and Laws in Thailand: Overview of Free-Trade, Regionalism and the Rule of Law)
  ตอนที่ 2 กฎหมายภายในของประเทศอาเซียน (ASEAN DOMESTIC LEGAL SYSTEMS)
  ตอนที่ 3 กฎหมายของภูมิภาคที่ใช้ร่วมกัน (International Law of ASEAN)
  บทที่ 3 การอำนวยความยุติธรรม และอำนาจตุลาการ (Justice System and the Judiciary)
  ตอนที่ 1
  กระบวนการยุติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (Justice System under the Constitution of the Kingdom of Thailand AD. 2007)
  ตอนที่ 2 การอำนวยความยุติธรรมในระบบลูกขุน (Justice under the Jury System)
  บทที่ 4 วิชาชีพกฎหมาย (The Legal Profession)
  ตอนที่ 1

  – บุคลากรสายอาชีพ (Attorney at Law)
  – ความเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย (Lawyer: Attorney at Law, Facts about lawyers)
  ตอนที่ 2 การให้บริการทางกฎหมาย (Legal Services)
  ตอนที่ 3 เริ่มต้นงานวิชาชีพ (Start Your Professional Task)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

  รหัสสินค้า : 9786162691904
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 152 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2556