กฎหมายอื่นๆ (174)

Showing 1–24 of 174 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  “กฎหมายปริทรรศน์” ใน “วารสารอัยการ” และอื่นๆ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • ผู้เสียหายในคดีอาญา
  • การสั่งคดีและคำสั่งคดีของพนักงานอัยการ
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีกับทางปฏิบัติของพนักงานอัยการและศาล
  • การแจ้งข้อหากับเสรีภาพกับบุคคล
  • กระบวนพิจารณาของศาล : ชองหรือไม่ชอบ?
  • คุณธรรมทางกฎหมายกับการใช้กฎหมายทางอาญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับตำรวจในเยอรมัน
  • ข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์
  • การยกประโยชน์แห่งความสงสัยและการเลือกลงโทษ
  • หลักประกันในกฎหมายอาญา
  • การเสี่ยงที่อนุญาต
  • วิธีพิจารณาตวามอาญากับความคิดตามหลักกฎหมายแพ่ง
  • ปัญหาการกระทำโดยพลาด
  • ฐานะหน้าที่ของทนายในคดีอาญา
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี
  • หลักกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเข้าใจ
  • การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการพัฒนาประเทศ
  • พนักงานอัยการกับคดีแพรวา
  • ทีมการเรียนการสอน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162698507
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ – รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ โดย ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  1. บทวิเคราะห์ “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ – รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
  2. ลำดับเหตุการณ์ศตวรรษการเมืองไทยสมัยใหม่
  3. เอกสาร “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ – รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
  • ภาคอวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  • ภาคสมัยประชาธิปไตย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

  รหัสสินค้า : 9786167202877
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 202
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ขั้นตอนที่ 1
  กำหนดเป้าหมาย
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
  ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบตนเอง

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  9786162699085
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  Criminal Law โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – คดีบุกรุก
  – คดีรับของโจร

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242750
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562

 • img-book
  กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฿ 300.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่กฎหมายตราสามดวงมีอายุครอบ 200 ปี
  และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงครองราชสมบัติปีที่ 60 พุทธศักราช 2548

  รายละเอียด
  ชื่อผู้จัดทำ :  สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  รหัสสินค้า : G000047
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 206
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :2548

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิต โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  กฎหมายกับวงจรชีวิตเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายกฎหมายจึงแยกจากสังคมไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย” สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขแบบแผนความประพฤติที่สำคัญคือ “กฎหมาย” การเรียนรู้กฎหมายจะทำให้แต่ละคนรู้ขอบเขตความประพฤติว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้ “สิทธิและหน้าที่” ของแต่ละคนนั่นเอง

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162691355 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2557

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์:กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 120.00 ฿ 108.00

  หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการพัฒนากฎหมายเพื่อเศรษฐกิจก็มีจุดเริ่มต้นจากกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสำคัญผู้เขียนหวังว่าการอธิบายกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์จะเป็นพื้นฐานของการออกแบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
  รหัสสินค้า : 9786162694578
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า :
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : มีนาคม2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
  ภาคงบประมาณแผ่นดิน
  ส่วนที่หนึ่ง
  แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
  บทที่ 1
  เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 2
  แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
  บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
  ส่วนที่สอง
  งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
  บทที่ 3
  แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 4
  ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สอง
  ส่วนที่สาม
  หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 5
  หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
  บทที่ 6
  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สาม

  รายละเอียดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
  รหัสสินค้า9786162699252
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 424 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการจัดสรรที่ดิน โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 การจัดสรรที่ดิน
  บทที่ 2 คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
  บทที่ 3 การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
  บทที่ 4 การดำเนินการจัดสรรที่ดิน
  บทที่ 5 การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
  บทที่ 6 การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร
  บทที่ 7 การควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  บทที่ 8 บทกำหนดโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742037697
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 414 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2562 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  **จัดส่ง 14 ธ.ค. 2564**
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ส่วนที่ 1 ภาพรวมและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 3 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  ส่วนที่ 2 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 5 การนิยามตลาดและตลาดที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 6 การใช้อำนาจเหนือตลาด
  บทที่ 7 ความตกลงท่ามกลางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม
  บทที่ 8 การควบรวมกิจการหรือเข้าครอบงำกิจการ
  บทที่ 9 การค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกำกับธุรกิจในการทำข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศ
  บทที่ 10 องค์กรบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 11 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายกำกับกิจการสาธารณูปโภคเบื้องต้น
  บทที่ 12 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับอาเซียนเบื้องต้น
  📌พิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มประกาศและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️รหัสสินค้า
  9786165810951
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า : 288 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแพทย์ ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว โดย นายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, นายธนสร สุทธิบดี ฿ 150.00 ฿ 142.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับความยินยอมทางการแพทย์
  บทที่ 2 วิวัฒนาการแห่งความยินยอมทางการแพทย์ในประเทศไทย
  บทที่ 3 ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว
  บทที่ 4 กรอบข้อมูลแห่งความยินยอมเมื่อได้รับการบอกกล่าวแล้ว
  บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์และบุคลากร
  บทที่ 6 ข้อยกเว้นของหลักความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว
  บทที่ 7 ความสามรถของผู้ป่วยในการให้ความยินยอมทางการแพทย์ และผู้ให้ความยินยอมแทน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : นายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, นายธนสร สุทธิบดี
  รหัสสินค้า : 9789742037512
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 144 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – บทนำกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขกฎหมายสาขาใหม่
  – การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย(ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ)กับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
  – สิทธิที่จะตาย
  – แนวคิดของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่จะนำไปสู่การตายดี
  – แนวคิดและวิวัฒนาการเรื่องสมองตาย
  – การปลูกถ่ายอวัยวะกับกฎหมาย
  – อุ้มบุญอุ้มบาป

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
  รหัสสินค้า : 9786162697234 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  Browse Wishlist
  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 : ภาคความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดย รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ฿ 600.00 ฿ 570.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และโครงส้างฐานความผิด
  บทที่ 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 โครงสร้างฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เชิงเปรียบเทียบ
  ภาค 2 ความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 4 ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
  บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการเข้าถึง
  บทที่ 6 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ : การเข้าถึงและดักรับข้อมูล
  บทที่ 7 การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 8 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความลับทางการค้า (Trade secret)
  บทที่ 9 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้มัลแวร์
  ทที่ 10 อธิบายการปรับใช้กฎหมายตามประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 11 เหตุที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นของฐานความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และการคุ้มครอง “โครงร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ”
  บทที่ 12 เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นและบทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789742037963
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 682 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 : ภาคความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ สแปม และความผิดอื่น โดย รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌 ภาค 1 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 1 การฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ (Computer-related fraud หรือ Cyber fraud)

  1.1 การจำแนกประเภทของการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.2 เหตุผลของการกำหนดความผิดเฉพาะสำหรับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
  1.3 ความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายอาญากับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
  1.4 การฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ตามอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์
  1.5 แนวทางในการบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.6 ความผิดฐานฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  1.7 อธิบายมาตรา 14 (1) เชิงเปรียบเทียบกับความผิดฐานฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ของต่างประเทศ โดยจำแนกตามองค์ประกอบ
  1.8 อธิบายมาตรา 14 (1) เชิงเปรียบเทียบกับฐานความผิดฉ้อโกงตามกฎหมายอาญา
  1.9 อธิบายมาตรา 14 (1) โดยจำแนกตามประเภทของการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.10 ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ กับมาตรา 14 วรรคท้าย
  1.11 การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์ (Identity theft) กับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.12 เปรียบเทียบความผิดฐานปลอมตัวออนไลน์ (Online impersonation) ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกากับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภท “ฟิชชิง” (Phishing)
  2.1 ความหมายและลักษณะของฟิชชิง (Phishing)
  2.2 การจำแนกประเภทของฟิชชิง (Phishing)
  2.3 แนวทางกำหนดความผิดสำหรับฟิชชิง (Phishing)
  2.4 การปรับใช้ฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับฟิชชิง (Phishing)
  2.5 ฟิชชิง (Phishing) กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อื่น
  บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภท “Scam”
  3.1 ความหมายและลักษณะของ “Scam”
  3.2 ความสัมพันธ์ของฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับ “Scam”
  3.3 อธิบายการปรับใช้มาตรา 14 (1) กับ “Scam”
  3.4 อธิบายการปรับใช้กฎหมาย โดยจำแนกตามประเภทของ “Scam”
  3.5 “Scam” ที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  3.6 Scam กับการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  3.7 Scam กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อื่น
  บทที่ 4 การปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ (Computer-related forgery)
  4.1 ความผิดฐานปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ (Computer-related forgery) ตามอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์
  4.2 เหตุผลของการกำหนดความผิดเฉพาะสำหรับการการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.3 แนวทางการบัญญัติความผิดฐานการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.4 อธิบายองค์ประกอบและประเด็นทางกฎหมายของมาตรา 14 (1) ที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.5 อธิบายการปรับใช้กฎหมายโดยจำแนกตามขั้นตอนของพฤติกรรมการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.6 อาชญากรรมเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
  4.7 การปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์กับอาชญากรรมอื่น
  📌 ภาค 2 ความผิดเกี่ยวกับสแปม (Spam)
  บทที่ 5 บททั่วไปและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสแปม
  5.1 ความหมายของสแปม
  5.2 โครงสร้างทางกายวิภาคของสแปม (Anatomy of spam)
  5.3 องค์ประกอบของ “สแปม”
  5.4 การจำแนกประเภทของสแปมตามวัตถุประสงค์
  5.5 ปัจจัยสนับสนุนและผลกระทบของสแปม
  5.6 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสแปมตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  5.7 หลักและองค์ประกอบของฐานความผิดที่ 1 (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง)
  5.8 หลักและองค์ประกอบของฐานความผิดที่ 2 (มาตรา 11 วรรคสองและวรรคสาม)
  บทที่ 6 อธิบายองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับสแปมเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
  6.1 ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสแปม
  6.2 วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ (Commercial purpose)
  6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ (Relationship)
  6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกรรม
  6.5 องค์ประกอบเชิงปริมาณและความถี่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  6.6 วิธีการส่ง
  6.7 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้สคริปท์ (Script)
  6.8 “ลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิด” ในส่วนประกอบต่างๆ ของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  6.9 หลักความยินยอม และหลัก “Opt-in” – “Opt-out”
  บทที่ 7 ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสแปม
  7.1 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการเกี่ยวกับสแปม
  7.2 การควบคุมสแปมตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับการควบคุมสแปม โดยสมัครใจของผู้ให้บริการ
  7.3 สแปมในสภาพแวดล้อมตลาดโปรแกรมประยุกต์ (Application Market หรือ App Market)
  7.4 ความรับผิดในกรณีผู้ประกอบธุรกิจบริการส่งข้อมูลโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
  7.5 การส่งโฆษณาระหว่างผู้บริโภค โดยแรงจูงใจจากผู้ประกอบธุรกิจ
  7.6 สแปมกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ
  7.7 สแปมกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  7.8 แนวทางการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมสแปม
  7.9 กฎหมายควบคุมสแปม ในกรอบเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น
  📌 ภาค 3 ความผิดอื่นที่ส่งผลกระทบหลายมิติ
  บทที่ 8 การก่อการร้ายไซเบอร์ (Cyber terrorism)
  8.1 ความหมายทั่วไปของการก่อการร้ายไซเบอร์
  8.2 การก่อการร้ายไซเบอร์กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyberterrorism and Cybercrime)
  8.3 การก่อการร้ายไซเบอร์กับสงครามไซเบอร์ (Cyber terrorism and Cyber warfare)
  8.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายไซเบอร์
  8.5 การจำแนกประเภทการก่อการร้ายตามความสัมพันธ์กับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และการปรับใช้กฎหมาย
  8.6 การก่อการร้ายไซเบอร์กับการเรียกร้องหรือรณรงค์โดยอาศัยทรัพยากรคอมพิวเตอร์ หรือ “Hacktivist”
  8.7 การมีปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์กับบุคคลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  8.8 อธิบายการปรับใช้มาตรา 14 (2) และ มาตรา 14 (3) กับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  8.9 แนวทางการกำหนดความผิดสำหรับการก่อการร้ายไซเบอร์
  บทที่ 9 การกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์ (Cyber extortion)
  9.1 องค์ประกอบ ลักษณะ และความหมายของการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์
  9.2 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์ของต่างประเทศ
  9.3 การจำแนกประเภทการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์และการปรับใช้กฎหมาย
  9.4 การกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์กับฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
  9.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์กับการกระทำความผิดอื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบหรือข้อมูล
  9.6 การกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์กับความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  9.7 ตารางเปรียบเทียบการปรับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอาญากับการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์

  📌 รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038120
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 930 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 588 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.2 x 25.7 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ฿ 240.00 ฿ 216.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
  รหัสหนังสือ : 9786162694905
  จำนวนหน้า : 258
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน โดย Luke Nottage และศักดา ธนิตกุล ฿ 220.00 ฿ 209.00

  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการนานาชาติเรื่องกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ในอาเซียน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของของประเด็นกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศที่สำคัญๆ  เช่น สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของกฎหมายประเทศต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอข้อมูลกฎหมาความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศอีกด้วย

  รหัสสินค้า : 9786164070820
  ชื่อผู้แต่ง : Luke Nottage และศักดา ธนิตกุล

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ : กันยายน 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 410.00 ฿ 389.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่หนึ่ง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
  บทที่ ๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
  บทที่ ๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
  ส่วนที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ
  บทที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
  บทที่ ๒ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class actions)
  ส่วนที่สาม องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
  บทที่ ๑ องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  บทที่ ๒ การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  บทสรุป
  (๑) พัฒนาการ และกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
  (๒) ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786164881525
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 436 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  บททั่วไป
  บทที่ ๒
  การประกันความเสียหาย
  บทที่ ๓
  ค่าสินไหมทดแทน
  บทที่ ๔
  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
  บทที่ ๕
  บทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาล
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742038380
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 120 หน้า
  ขนาด : 18.7 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  รากฐานความคิดองค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศวิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภุูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปี พ.ศ. 2559 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังปี พ.ศ. 2559

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
  รหัสสินค้า : 9786162695513 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทนำ : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 1: ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 2 : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 3 : ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศฝรั่งเศส
  บทที่ 4 :บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน และหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย

  รหัสสินค้า : 9786168139189 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 268
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายที่ดิน โดย รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง ฿ 460.00 ฿ 437.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่หนึ่ง  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
  ส่วนที่สอง  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
  บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
  บทที่ 3 การบังคับจำหน่ายที่ดิน
  บทที่ 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  บทที่ 5 การรังวัดที่ดิน
  บทที่ 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  บทที่ 7 การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
  บทที่ 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าวรายละเอียด
  บทที่ 9 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
  บทที่ 10 ค่าธรรมเนียม
  บทที่ 11 บทกำหนดโทษ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
  รหัสสินค้า : 9789742037550
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 562
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 รากฐานทางความคิด
  บทที่ 3 กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในต่างประเทศ
  บทที่ 4 กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย
  บทที่ 5 วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันทารุณกรรมสัตว์
  บทที่ 6 วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์
  บทที่ 7 ทิศทางการปรับปรุงกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย
  บทที่ 8 บทสรุปและเสนอแนะ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
  รหัสสินค้า : 9789742037529
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  บทที่ ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  บทที่ ๓
  การไต่สวน
  บทที่ ๔
  การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ
  บทที่ ๕ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  บทที่ ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  บทที่ ๗
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
  บทที่ ๘
  การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  บทที่ ๙
  ความร่วมมือกับต่างประเทศ
  บทที่ ๑๐
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  บทที่ ๑๑
  กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  บทที่ ๑๒
  บทกำหนดโทษ
  บทที่ ๑๓
  บทเฉพาะกาล
  บทที่ ๑๔
  ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742038342
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 504 หน้า
  ขนาด : 18.3 x 25.8 ซม.
  น้ำหนัก : 860 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดย ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ ๑
  บททั่วไป
  บทที่ ๒
  วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
  บทที่ ๓
  วัสดุนิวเคลียร์
  บทที่ ๔ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
  บทที่ ๕ การจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
  บทที่ ๖ ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย การพิทักษ์ความปลอดภัย และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  บทที่ ๗ การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
  บทที่ ๘ การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการอุทธรณ์
  บทที่ ๙ องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
  บทที่ ๑๐ บทกำหนดโทษ
  บรรณานุกรม
  ดัชนี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต
  รหัสสินค้า : 9786164882003
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 550 หน้า
  ขนาด : 18.6 x 26.1 ซม.
  น้ำหนัก : 1,070 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564