กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยาน ว่าความฯ สิทธิมนุษยชน (54)

Showing 1–24 of 54 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ผู้เสียหาย
  – คำร้องทุกข์
  – ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
  – การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี
  – การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล
  – สิทธิชองผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
  – สิทธิของจำเลย
  – การใช้ล่ามแปล
  – การดำเนินคดีผู้วิกลจริต
  – การนำ ป.วิ.พ. มาใช้
  – อำนาจสืบสวนสอบสวน
  – เขตอำนาจศาล
  – การขอโอนคดี
  – การขอให้ประธานศาลฎีกาโอนคดี
  – ความผิดเกี่ยวพันกัน
  – ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
  – ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง
  – โจทก์ร่วม
  – รวมพิจารณา
  – ถอนฟ้อง
  – คดีอาญาเลิกกัน
  – สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
  – ถอนคำร้องทุกข์
  – ยอมความ
  – ฟ้องซ้ำ
  – คดีขาดอายุความ
  – คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  – พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย
  – สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
  – คำพิพากษาคดีแพ่ง
  – อายุความคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  – การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญา
  – หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น
  – ปล่อยชั่วคราว
  – การสอบสวน
  – การดำเนินการสอบสวน
  – การสอบปากคำเด็กฯ ในชั้นสอบสวน
  – การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน
  – การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้ต้องหา
  – การดำเนินการหลังสอบสวนเสร็จ
  – การชันสูตรพลิกศพ
  – การสืบพยานเด็ก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165772433
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 572 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – การบรรยายฟ้อง
  – การตรวจคำฟ้อง
  – การไต่สวนมูลฟ้อง
  – แก้ไขคำฟ้องคำให้การ
  – โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
  – คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง
  – คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด
  – การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
  – การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
  – การสอบคำให้การจำเลย
  – การสืบพยานเด็ก
  – การถามและการตั้งทนายให้จำเลย
  – การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน
  – โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน
  – คำให้การรับสารภาพ
  – การอ่านคำพิพากษา
  – ทำการคำพิพากษา
  – คำพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษ
  – รูปแบบคำพิพากษา
  – การแก้ไขคำพิพากษา
  – คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ
  – อุทธรณ์
  – คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
  – การรับรองอุทธรณ์
  – คดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย
  – ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้
  – คำสั่งระหว่างพิจารณา
  – กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์
  – อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
  – การส่งสำเนาอุทธรณ์
  – ถอนอุทธรณ์
  – การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
  – อำนาจศาลอุทธรณ์
  – เพิ่มเติมโทษจำเลย
  – เหตุลักษณะคดี
  – ฎีกา
  – คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218
  – คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 219
  – คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220
  – คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219 ตรี
  – การรับรองฎีกา
  – คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
  – การบังคับคดีตามคำพิพากษา
  – ค่าธรรมเนียม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165773409
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 543 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ประเด็น
  – การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
  – ภาระการพิสูจน์
  – คำท้า
  – พยานหลักฐานที่รับฟังได้
  – การยื่นบัญชีระบุพยาน
  – การถามค้านพิสูจน์ต่อพยาน
  – การส่งสำเนาเอกสาร
  – การรับฟังพยานเอกสาร
  – การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
  – การรับฟังพยานบุคคล
  – พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้
  – การอ้างคู่ความเป็นพยาน
  – การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
  – การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า
  – คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน
  – การเผชิญสืบ การส่งประเด็น
  – การรับฟังพยานหลักฐาน
  – หมายเรียกพยาน
  – พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ
  – พยานต้องเบิกความด้วยวาจา
  – ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น
  – การถามพยาน
  – การพิสูจน์ต่อพยาน
  – การเสนอบันทึกคำพยาน
  – การสืบพยานเอกสาร
  – การคัดค้านพยานเอกสาร
  – เอกสารมหาชน
  – การตรวจพยานหลักฐาน
  – พยานผู้เชี่ยวชาญ
  พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร
  พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  – การวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน
  – การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน
  – การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
  – หน้าที่นำสืบในคดีอาญา
  – พยานหลักฐานในคดีอาญา
  – การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
  – อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม
  – การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา
  – เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น
  – การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ
  – พยานบุคคล
  – พยานเอกสาร
  – พยานวัตถุ
  – ผู้เชี่ยวชาญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165773898
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 560 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยาน โดย เข็มชัย ชุติวงศ์ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เข็มชัย ชุติวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786164040717
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900  กรัม
  จำนวนหน้า : 476
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : กุมภาพันธ์ 63

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ

  กฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ โดย สุโรจน์ จันทรพิทักษ์ ฿ 190.00 ฿ 171.00

  บททั่วไป, พยานบุคคล, พยานเอกสาร, พยานวัตถุ, ภาระการพิสูจน์, คำท้า พยานบอกเล่าที่รับฟังได้, การนำสืบและรับฟังพยานหลักฐาน, การยื่นบัญชีระบุพยาน สำเนาเอกสาร  โดยการพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

  ชื่อผู้แต่ง : สุโรจน์ จันทรพิทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786162692529 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ ๒ กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน
  บทที่ ๓ หน้าที่นำสืบ (Burden of Proof)
  บทที่ ๔ หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน (Admissibility of Evidence)
  บทที่ ๕  การยื่นพยานหลักฐาน (Adduction of Evidence)
  บทที่ ๖ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight and Cogency of Evidence)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164040847
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก1250 กรัม
  จำนวนหน้า656 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786164881693
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700  กรัม
  จำนวนหน้า : 338
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 : ข้อความเบื้องต้น
  ภาค 2 : สอบสวน
  ภาค 2 : วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค 2 : อุทธรณ์และฎีกา
  ภาค 2 : พยานหลักฐาน
  ภาค 2 : การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  ภาค 2 : อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  รหัสสินค้า : 9786165651844
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 704 หน้า
  ขนาด : 16.5 x 22 
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : พฤศจิกายน 2562 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การปล่อยชั่วคราว โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 100.00 ฿ 95.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไข
  – การปล่อยชั่วคราว
  – กฎหมายที่แก้ไขใหม่กรณีปล่อยชั่วคราว
  – การจับผู้ต้องหาหรือจำเลยกรณีศาลสั่งปล่อยชั่วคราว
  – การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องโดยไม่สุจริต

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742037437
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 โดย ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 1 ข้อความเบื้องต้น ภาค 2 สอบสวน ภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา และบางส่วนของภาค 6 การบังคับคดี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างการบันทึกและเอกสารต่างๆ ที่ใช้จริงในทางปฏิบัติไว้ในภาคผนวกอีกด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695933 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ฿ 380.00 ฿ 342.00

  ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ว่า อ่านง่าย เข้าใจง่าย ท่านอาจารย์ผู้เขียนเชี่ยวชาญกฎหมายลักษณะนี้ ทั้งในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย พนักงนอัยการ ทนายความ และอาจารย์ผู้บรรยาย การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ปรับให้สอดคล้่องกับตัวบทที่มีการแก้ไข มีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รูปเล่มปกแข็ง สันโค้ง จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตำราปกอ่อนทั่วไป

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
  รหัสสินค้า : 9786162696909 
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 420
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มิถุนายน 2561

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 โดย ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา และบางส่วนของภาค 6 การบังคับคดี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างการบันทึกและเอกสารต่างๆ ที่ใช้จริงในทางปฏิบัติไว้ในภาคผนวกอีกด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695988 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 348
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ฿ 320.00 ฿ 288.00

  ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ว่า อ่านง่าย เข้าใจง่าย ท่านอาจารย์ผู้เขียนเชี่ยวชาญกฎหมายลักษณะนี้ ทั้งในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย พนักงนอัยการ ทนายความ และอาจารย์ผู้บรรยาย การจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับให้สอดคล้่องกับตัวบทที่มีการแก้ไข มีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รูปเล่มปกแข็ง สันโค้ง จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตำราปกอ่อนทั่วไป

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
  รหัสสินค้า : 9786162697050 
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : กรกฎาคม 2561

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
  ⭐️ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา
  ⭐️ภาค 3 หลักในการดำเนินคดีอาญา และกระบวนการดำเนินคดีอาญา

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810111
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 576 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2564

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี
  📌ลักษณะ 1 การฟ้องคดีอาญา การดำ เนินคดีอาญาโดยทั่วไป และการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  📌ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน
  📌ลักษณะ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
  📌ลักษณะ 4 การบังคับคดีอาญา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ
  ⭐️ภาค 5 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810128
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 400 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑.คำถาม
  คำฟ้องมิได้ระบุถึงวันที่หรือเวลาที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดแต่ตอนท้ายของคำฟ้องบรรยายว่า จำเลยถูกควบคุมตั้งแต่วันถูกจับตลอดเวลา ขณะนี้ต้องขังอยู่ตามหมายของศาลนี้ โดยแนบบันทึกการจับกุมซึ่งระบุวันเวลากระทำความผิดไว้ จะถือว่าคำฟ้องของโจทก์สมบูรณ์หรือไม่
  ๒.คำถาม ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ แต่คำฟ้องไม่ระบุชื่อเจ้าของทรัพย์ หากกล่าวในคำฟ้องว่า ขณะนี้จำเลยต้องขังอยู่ตามหมายขังของศาลชั้นต้นในคดีนี้ ซึ่งหมายขังดังกล่าวได้ระบุชื่อเจ้าของทรัพย์ไว้ จะถือว่าฟ้องชอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา ๑๕๘ หรือไม่
  ๓.คำถาม คดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้หรือไม่
  ๔.คำถาม ถ้อยคำอื่น ๆ ที่ประกอบในรายละเอียดของบันทึกการจับกุม ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่
  ๕.คำถาม ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑ นั้น จำเลยด้วยกันเองจะมีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าวหรือไม่
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786167657592
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 386 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : ธันวาคม 2563ค

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง ฿ 510.00 ฿ 484.50

  💦 บทคัดย่อ/สารบัญ 💦
  บทนำ
  ขั้นตอนที่ ๑ กระบวนการก่อนฟ้องคดี
  บทที่ ๑
  คำร้องทุกข์และคำกล่าวโทษ
  บทที่ ๒ ผู้เสียหาย
  บทที่ ๓ บุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
  บทที่ ๔ กรณีผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง
  บทที่ ๕ การยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
  บทที่ ๖ กรณีที่ผู้เสียหายและพนักงานอัยการต่างได้ยื่นฟ้องในศาลชั้นต้นเดียวกัน
  บทที่ ๗ การถอนฟ้องคดีอาญา
  บทที่ ๘ คดีอาญาเลิกกัน
  บทที่ ๙ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
  บทที่ ๑๐ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  บทที่ ๑๑ การจับและการค้น
  บทที่ ๑๒ เขตอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  บทที่ ๑๓ เขตอำนาจศาล
  บทที่ ๑๔ การควบคุม การขัง การปล่อยตัว
  บทที่ ๑๕ ขั้นตอนงานชั้นสอบสวน
  บทที่ ๑๖ ขั้นตอนงานชั้นพนักงานอัยการ
  บทที่ ๑๗ การชันสูตรพลิกศพ
  ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการหลังฟ้องคดี
  บทที่ ๑๘ การฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนมูลฟ้อง
  บทที่ ๑๙ การพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น
  บทที่ ๒๐ การทำคำพิพากษาและคำสั่งในศาลชั้นต้น
  บทที่ ๒๑ กระบวนวิธีพิจารณาความชั้นศาลอุทธรณ์
  ส่วนที่หนึ่ง : หลักทั่วไป
  ส่วนที่สอง : การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์
  บทที่ ๒๒ กระบวนวิธีพิจารณาความชั้นฎีกา
  บทที่ ๒๓ พยานหลักฐาน
  ๑.หลักทั่วไป
  ๒.พยานบุคคล
  ๓.พยานเอกสาร
  ๔.พยานวัตถุ
  ๕.ผู้เชี่ยวชาญ
  ขั้นตอนที่ ๓ กระบวนการชั้นบังคับคดี
  บทที่ ๒๔ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  ส่วนที่หนึ่ง : การบังคับตามคำพิพากษา
  ส่วนที่สอง : ค่าธรรมเนียม
  บทที่ ๒๕ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
  บทที่ ๒๖ การนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  คำถามและคำตอบ วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ภาคผนวก

  💦 รายละเอียด
  💧ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
  💧รหัสสินค้า : 9786164040878
  💧รูปแบบ ปกอ่อน
  💧น้ำหนัก : 1,680 กรัม
  💧จำนวนหน้า : 894 หน้า
  💧ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  💧พิมพ์ครั้งที่ 7 : 2564

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786165655156
  ชื่อผู้แต่ง : ไพโรจน์ วายุภาพ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวน : 596 หน้า
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร ฿ 500.00 ฿ 450.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน
  บทที่ 2 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 ข้อเท็จจริงซึ่งไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
  บทที่ 6 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก
  บทที่ 7 การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร
  บทที่ 8 พยานบอกเล่า
  บทที่ 9 วิธีนำสืบพยานหลักฐานโดยทั่วๆ ไป
  บทที่ 10 พยานบุคคล
  บทที่ 11 พยานเอกสาร
  บทที่ 12 พยานวัตถุ
  บทที่ 13 พยานความเห็น
  บทที่ 14 มาตรฐานการพิสูจน์ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
  **เนื้อหาคงเดิม มีการแก้ไขคำผิดจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11**

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร
  ⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810203
  ⭐️จำนวนหน้า : 552 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 12 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง โดย รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ฿ 95.00 ฿ 85.50

  ว่าด้วยอุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์, การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น, คำสั่งระหว่างการพิจารณา, การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์, การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์, การขอทุเลาการบังคับ ฯลฯ และฎีกา การยื่นฎีกา, กฎหมายที่นำมาใช้ในชั้นฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
  รหัสสินค้า : 9786162692390 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 118
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

   

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย ธานี สิงหนาท ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
  แก้ไขเพิ่มเติมตาม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 33 และ 34) พ.ศ.2562

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786165659390
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800  กรัม
  จำนวนหน้า : 374 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓-๔ (มาตรา ๑๕๗-๒๔๕) เล่ม ๒ โดย ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์ ฿ 600.00 ฿ 570.00

  🟢 บทคัดย่อ/สารบาญ 🟢
  📌 ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  บทที่ ๑ แบบของคำฟ้องคดีอาญา
  ๑. แบบคำฟ้องคดีอาญาทั่วไป
  ๒. แบบคำฟ้องคดีหมิ่นประมาท
  ๓. แบบคำฟ้องขอเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ
  ๔. แบบคำฟ้องความผิดหลายกระทง
  บทที่ ๒ การตรวจรับคำฟ้อง และการห้ามราษฎรฟ้องคดีโดยไม่สุจริต
  ๑. การตรวจรับคำฟ้อง
  ๒. การห้ามราษฎรฟ้องคดีโดยไม่สุจริต
  บทที่ ๓ การไต่สวนมูลฟ้อง
  ๑. การสั่งไต่สวนมูลฟ้อง
  ๒. วิธีการไต่สวนมูลฟ้อง
  ๓. จำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
  ๔. การคุ้มครองสิทธิในการต่อสู้คดีของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
  ๕. ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง
  บทที่ ๔ การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ
  ๑. การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง
  ๒. การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การหลักเกณฑ์การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ
  บทที่ ๕ การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา
  ๑. หลักเกณฑ์การขาดนัดของโจทก์
  ๒. หลักเกณฑ์การร้องขอให้ศาลยกคดีของโจทก์ขึ้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาใหม่
  ๓. หลักเกณฑ์การตัดอำนาจของโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
  บทที่ ๖ การพิจารณาคดีอาญา
  หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคดีอาญา
  ๑. การพิจารณาและสืบพยานในศาลต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย
  ๒. การนำมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานในกรณีอื่น ๆ
  ๓. การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่น
  ๔. การใช้วิธีการสืบพยานที่เหมาะสมแก่การสืบพยานบุคคลบางประเภท
  ๕. กรณีที่ไม่ได้ตัวพยานที่เป็นเด็กมาเบิกความต่อศาล
  ๖. การสืบพยานนอกศาลในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
  ๗. การสอบถามและ/หรือตั้งทนายความให้จำเลย ข้อสังเกตของมาตรา ๑๗๓ ทั้งสองวรรค
  ๘. การสอบถามคำให้การจำเลย
  ๙. จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา
  ๑๐. โจทก์ในคดีอาญามีหน้าที่นำพยานเข้าสืบก่อนเสมอ
  ๑๑. การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีอาญา
  ๑๒. การนำสืบพยานเอกสารในคดีอาญา
  ๑๓. การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยาน
  ๑๔. การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดีต่อศาล
  ๑๕. การเรียกสำนวนการสอบสวน จากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการพิจารณา
  บทที่ ๗ คำพิพากษาและคำสั่ง
  ๑. หลักเกณฑ์การพิพากษายกฟ้องตามมาตรา ๑๘๕
  ๒. หลักเกณฑ์การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  ๓. หลักเกณฑ์การอธิบายข้อสงสัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
  ๔. หลักเกณฑ์การห้ามศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอ
  📌 ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  บทที่ ๑ สิทธิในการอุทธรณ์
  บทที่ ๒ ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์
  ๑. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๙๓ ทวิ
  ๒. การห้ามอุทธรณ์คำสั่งในระหว่างพิจารณา
  ๓. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น
  ๔. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
  บทที่ ๓ การยื่นอุทธรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ การตรวจรับอุทธรณ์ และการถอนอุทธรณ์
  ๑. การยื่นอุทธรณ์
  ๒. การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์
  ๓. การตรวจรับอุทธรณ์
  ๔. การแก้อุทธรณ์
  ๕. การส่งสำนวนอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
  ๖. การถอนอุทธรณ์
  บทที่ ๔ การพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์
  บทที่ ๕ คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์
  ๑. การห้ามศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย
  ๒. การให้อำนาจศาลอุทธรณ์พิพากษามีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มิได้อุทธรณ์
  บทที่ ๖ การพิจารณาพิพากษาคดีที่ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๔๕
  หลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๔๕ วรรคสอง
  ๑. ต้องเป็นสำนวนคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
  ๒. ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น
  ๓. ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีนั้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
  ๔. คำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะได้พิพากษายืน
  บทที่ ๗ สิทธิในการฎีกา
  บทที่ ๘ ข้อจำกัดสิทธิในการฎีกา
  ๑. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๑๘
  ๒. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๑๙
  ๓. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๒๐
  ๔. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ทวิ
  ๕. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ตรี
  ๖. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาในกรณีอื่น ๆ
  บทที่ ๙ การอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกา

  🟢 รายละเอียด 🟢
  🟢 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ธานิศ เกศวพิทักษ์
  🟢 รหัสสินค้า : 9786164040915
  🟢 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🟢 น้ำหนัก : 1,970 กรัม
  🟢 จำนวนหน้า : 1,059 หน้า
  🟢 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🟢 พิมพ์ครั้งที่ 15 : เมษายน 2564

 • img-book
  คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา โดย ธานี สิงหนาท ฿ 390.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สารบัญพยานหลักฐานคดีแพ่ง

  บทที่ ๑ บททั่วไป
  บทที่ ๒ พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น
  บทที่ ๓ การกำหนดประเด็นข้อพิพาท
  บทที่ ๔ ภาระการพิสูจน์
  บทที่ ๕ การยื่นบัญชีระบุพยาน
  บทที่ ๖ วิธีการนำสืบพยานเอกสาร
  บทที่ ๗ การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
  บทที่ ๘ วิธีการนำสืบพยานวัตถุ
  บทที่ ๙ วิธีการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ
  ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีแพ่ง

  สารบัญพยานหลักฐานคดีอาญา
  บทที่ ๑ ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
  บทที่ ๒
  พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น
  บทที่ ๓
  พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังในคดีอาญา
  บทที่ ๔
  การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา
  บทที่ ๕
  วิธีการนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา
  ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีอาญา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ธานี สิงหนาท
  รหัสสินค้า :
  9786165775359
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,300 กรัม
  จำนวนหน้า :
  673 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 :
  กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️บทบาทของทนายความทั่วไป ⭐️หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี ⭐️การร่างฟ้องคดี ⭐️การร่างคำให้การคดีแพ่ง ⭐️การร่างคำฟ้องคดีอาญา ⭐️คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง ⭐️การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท ⭐️คดีผู้บริโภค ⭐️หลักปฏิบัติคดีในศาล ⭐️กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา ⭐️หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ⭐️หลักการทำพินัยกรรม ⭐️หลักการทำสัญญา ⭐️แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
  🛑เพิ่มเติมการยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์🛑
  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699948
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 396
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง