กฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ (92)

Showing 1–24 of 92 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายค้ำประกัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ฿ 430.00 ฿ 408.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ลักษณะของการค้ำประกัน
  บทที่ 3 ความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
  บทที่ 4 การเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
  บทที่ 5 ผลก่อนการชำระหนี้ : สิทธิ์เกี่ยง
  บทที่ 6 ผลก่อนการชำระหนี้ : ข้อต่อสู้
  บทที่ 7 ผลภายหลังการชำระหนี้
  บทที่ 8 การหลุดพ้นจากความผิดของผู้ค้ำประกัน
  บทที่ 9 ความรับผิดของผู้ค้ำประกันและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า9786164880887
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม

  จำนวนหน้า : 404
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 ผลก่อนการชำระหนี้
  • บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
  • บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
  ส่วนที่ 2 จำนอง
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  • บทที่ 4 การบังคับจำนอง
  • บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
  • บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
  ส่วนที่ 3 จำนำ
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำและผู้จำนำ
  • บทที่ 4 การบังคับจำนำ
  • บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
  รหัสสินค้า : 9786162698620
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก550 กรัม
  จำนวนหน้า248
  ขนาด18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : กุมภาพันธ์ 2563

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 500.00 ฿ 450.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️ภาค 1 บททั่วไป
  หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
  ⭐️ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
  หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ / หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ⭐️ภาค 3 บริษัทจำกัด
  หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด / หมวดที่ 6 การชำระบัญชีและการถอนทะเบียน
  📌**พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่มฎีกา**

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  ⭐️รหัสสินค้า :
  9786165810562
  ⭐️รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก :
  1,300 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า :
  572 หน้า
  ⭐️ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7
   : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 800.00 ฿ 760.00

  ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการประเภทและลักษณะพิเศษ
  ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน
  แบ่งออกเป็น 20 บทย่อยๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตั๋วเงินโดยละเอียด
  ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก
  พร้อมทั้งดรรชนีค้นคำ

  รหัสสินค้า : 9789744666758
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1700 กรัม
  จำนวนหน้า : 1,116
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2556

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายการประกันภัย, สัญญาประกันภัย, กรมธรรม์ประกันภัย, กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย, ลักษณะทั่วไปของกฎหมายประกันวินศภัย, กฎหมายว่าด้วยวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน, กฎหมายว่าด้วยการประกันค้ำจุน, กฎหมายว่าด้วยกันประกันชีวิต, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต, กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
  รหัสหนังสือ : 9786162693564
  จำนวนหน้า : 252
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 460 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2558

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยสัญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ ๑ :
  กฎหมายว่าด้วยสัญญาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ ๑ ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา
  บทที่ ๒ คำเสนอและคำสนอง
  บทที่ ๓ การเกิดของสัญญา
  บทที่ ๔ การตีความสัญญา
  บทที่ ๕ คำมั่น
  บทที่ ๖ ประเภทของสัญญา
  บทที่ ๗ ผลแห่งสัญญา
  บทที่ ๘ มัดจำ-เบี้ยปรับ
  บทที่ ๙ การเลิกสัญญา
  ส่วนที่ ๒ : สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๑ แนวคิดของสัญญา
  บทที่ ๒ หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๓ ลักษณะขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๔ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ
  รหัสสินค้า :
  9789742885939
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  260 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  : พฤศจิกายน 2550

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ ๑
  บทนำ
  บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
  บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
  บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
  บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
  บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
  บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
  บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
  บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
  บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
  บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164040908
  ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 369 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด โดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร ฿ 440.00 ฿ 396.00

  * ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  * ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  * บริษัทจำกัด
  * การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจัดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
  รหัสสินค้า : 9786162696602 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 420.00 ฿ 378.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
  มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์, กฎหมายและระบบกฎหมาย, การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย
  ภาค 2 กฎหมาย
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, นิติกรรม สัญา หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้, สัญญาซื้อขาย, สัญญาให้, สัญญาขายฝาก, สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ, สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ, สัญญายืม, สัญญาฝากทรัพย์, ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์, สัญญาตัวแทนนายหน้า, สัญญาประนีประนอมยอมความ, ประกันภัย, สัญญาตั๋วเงิน, หุ้นส่วนและบริษัท, ครอบครัว, มรดก, ทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, กฎหมายอาญา
  ภาค 3 วิธีพิจารณาคดี
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  บทความพิเศษ
  ความคิดในทางกฎหมาย
  📌พิมพ์ครั้งที่ 19 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน ทั้งวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา และ ป.พ.พ. เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810661
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 460 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 19 : กันยายน 2564

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน – ลักษณะนายหน้า โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 270.00 ฿ 256.50

  🍭 บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  (๑) ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา (ความเป็นเอกเทศสัญญา)
  (๑.๑) เป็นสัญญา
  (๑.๒) เป็นสัญญาที่มี “ลักษณะเฉพาะ” เป็นของตนเอง
  (๒) ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
  (๒.๑) กฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
  (๒.๒) สถานะของกฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
  (๒.๓) ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
  (๓) แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
  (๓.๑) ความหมาย หรือลักษณะของเอกเทศสัญญา
  (๓.๒) การเกิดขึ้นและความสมบูรณ์ของเอกเทศสัญญา
  (๓.๓) ผลทางกฎหมายของเอกเทศสัญญา
  (๓.๔) การสิ้นสุดลงของเอกเทศสัญญา

  📌 ส่วนที่หนึ่ง: ตัวแทน
  📍๑. ตัวแทนทั่วไป (Agent)
  ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของสัญญาตัวแทน
  (๑) ลักษณะพื้นฐานของสัญญาตัวแทน
  (๒) ลักษณะเฉพาะของสัญญาตัวแทน
  บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
  ๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน
  ๑.๒ ประเภทหรือชนิดของตัวแทน
  ๑.๓ หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ
  บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนหรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
  ๒.๑ ความเกี่ยวพันในระหว่างตัวการและตัวแทน
  ๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทน และบุคคลภายนอก
  บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน
  ๓.๑ เหตุแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน
  ๓.๒ ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน
  📍๒. ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
  ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของตัวแทนค้าต่าง
  บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
  ๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
  ๑.๒ การตั้งตัวแทนค้าต่างกับหลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ
  บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
  ๒.๑ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการและตัวแทนค้าต่าง
  ๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทนค้าต่าง กับบุคคลภายนอก
  บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
  ๓.๑ เหตุแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
  ๓.๒ ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

  📌 ส่วนที่สอง: นายหน้า
  ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของนายหน้า
  (๑) ลักษณะพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับตัวแทน
  (๒) ลักษณะเฉพาะของนายหน้า
  บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า
  ๑.๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า
  ๑.๒ สัญญานายหน้ากับค่าบำเหน็จนายหน้า
  บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
  ๒.๑ หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดของนายหน้าต่อผู้ตั้งนายหน้า
  ๒.๒ สิทธิ และหน้าที่ของผู้ตั้งนายหน้าต่อนายหน้า
  บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญานายหน้า

  📎 บทสรุป
  (๑) ลักษณะเฉพาะร่วมกันของเอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทนและเอกเทศสัญญาลักษณะนายหน้า
  (๑.๑) หน้าที่ และหลักการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ
  (๑.๒) ความผูกพันของตัวการต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
  (๒) ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทนและเอกเทศสัญญาลักษณะนายหน้า
  (๒.๑) เอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทน
  (๒.๒) เอกเทศสัญญาลักษณะนายหน้า

  🍭 รายละเอียด
  🍭 รหัสสินค้า
  : 9786164881822
  🍭 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  🍭 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🍭 น้ำหนัก : 500 กรัม
  🍭 จำนวนหน้า : 236 หน้า
  🍭 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🍭 พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  🍁 บัญชีเดินสะพัด
  การคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด
  การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
  การจำนองหรือค้ำประกันสัญญาบัญชีเดินสะพัด
  🍁 ประกันภัย
  สัญญาประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้รับประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในที่ประกันภัย
  หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
  การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
  ค่าสินไหมทดทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
  ผู้รับประกันรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
  อายุความ
  สัญญาประกันภัยค้ำจุน
  ประกันชีวิต
  🍁 ตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ตั๋วแลกเงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  เช็ค
  อายุความ
  ตั๋วเงินปลอม
  ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
  การแก้ไขข้อสำคัญในตั๋วเงิน
  ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
  ตั๋วเงินหายหรือถูกลัก
  🍁 หุ้นส่วน-บริษัท บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  🍁 ครอบครัว
  การหมั้น
  การสมรส
  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  สัญญาก่อนสมรส
  สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
  สินส่วนตัวและสินสมรส
  การจัดการสินสมรส
  หนี้ร่วม
  ความเป็นโมฆะของการสมรส
  การสิ้นสุดแห่งการสมรส
  การหย่า
  บิดามารดากับบุตร
  การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
  การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร
  สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
  อำนาจปกครองและผู้ใช้อำนาจปกครอง
  ความปกครองและผู้ปกครอง
  บุตรบุญธรรม
  ค่าอุปการะเลี้ยงดู

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165825016
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  930 กรัม
  จำนวนหน้า :
  543 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 25.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
   : 2564

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️ข้อความทั่วไป
  ⭐️วิเคราะห์ศัพท์
  ⭐️ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง
  ⭐️ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง
  ⭐️เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล
  ⭐️เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด
  ⭐️สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
  ⭐️การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
  รหัสหนังสือ : 9786162699955
  จำนวนหน้า : 182
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

 • Sale!
  img-book
  กฏหมายตั๋วเงิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 360.00 ฿ 324.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน
  ⭐️บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน
  ⭐️บทที่ 3 การออกตั๋วแลกเงิน
  ⭐️บทที่ 4 การโอนตั๋วแลกเงิน
  ⭐️บทที่ 5 การรับรอง
  ⭐️บทที่ 6 อาวัล
  ⭐️บทที่ 7 การใช้เงิน
  ⭐️บทที่ 8 การสอดเข้าแก้หน้า
  ⭐️บทที่ 9 สิทธิไล่เบี้ย
  ⭐️บทที่ 10 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ
  ⭐️บทที่ 11 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  ⭐️บทที่ 12 เช็ค
  ⭐️บทที่ 13 อายุความ
  ⭐️บทที่ 14 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลักพา ตั๋วเงินหาย
  ⭐️บทที่ 15 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว
  📌***ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 18 เพิ่มคำพิพากษาฎีกา***

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810616
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 850 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 396
  ⭐️ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 18 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book
  การกำกับดูแลวินัยของผู้บริหารสถาบันการเงิน โดย พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ทัศนะทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
  บทที่ 2 พัฒนาการของแนวทางกำกับดูแลสถาบันการเงินของไทยในเชิงกฎหมาย
  บทที่ 3 ผู้ใช้อำนาจบริหารจัดการสถาบันการเงินกับความรับผิดชอบในทางบริหารจัดการ (Management Accountability)
  บทที่ 4 การกำกับดูแลวินัยแห่งความประพฤติในการบริหารจัดการสถาบันการเงินภายใต้ระบบกฎหมายอังกฤษ
  บทที่ 5 เปรียบเทียบระบบกำกับดูแลวินัยของผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างระบบของไทยกับอังกฤษ
  บทที่ 6 การปรับแต่งทิศทางของการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า : 9789744662538
  ชื่อผู้แต่ง : พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม

  จำนวนหน้า : 216
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน550

 • Sale!
  img-book
  คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขายฝาก และการขายฝาก โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  💧 หมวด ๑ สัญญาซื้อขาย
  บทที่ ๑
  ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๓)
  บทที่ ๒
  ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
  บทที่ ๓
  แบบและหลักเกณฑ์การทำสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๖)
  บทที่ ๔
  หน้าที่ ความรับผิดและสิทธิของผู้ขาย
  บทที่ ๕
  หน้าที่ของผู้ซื้อ
  บทที่ ๖
  การซื้อขายเฉพาะอย่าง
  💧 หมวด ๒ สัญญาแลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๑๘-๕๒๐)
  บทที่ ๗
  ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน
  💧 หมวด ๓ สัญญาให้ (มาตรา ๕๒๑-๕๓๖)
  บทที่ ๘
  ลักษณะสำคัญของสัญญาการให้
  🍒 ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742037994
  จำนวนหน้า : 620 หน้า
  ขนาด : 18.4 x 25.5 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,022 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีกรรมสิทธิ์รวม โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ ๑ หลักเกณฑ์กรรมสิทธิ์รวม
  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๖ – ๑๓๖๖)
  บทที่ ๒ ข้อเท็จจริงคดีกรรมสิทธิ์รวม และข้อสังเกต
  ๒.๑ กรรมสิทธิ์รวมกับมรดก
  ๒.๒ กรรมสิทธิ์รวมกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  ๒.๓ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองเป็นส่วนสัด
  ๒.๔ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองปรปักษ์
  ๒.๕ กรรมสิทธิ์รวมกับภาระจำยอม
  ๒.๖ กรรมสิทธิ์รวมกับการซื้อขาย
  ๒.๗ กรรมสิทธิ์รวมกับการรังวัดสอบเขต
  ๒.๘ กรรมสิทธิ์รวมกับการถือกรรมสิทธิ์แทน
  ๒.๙ กรรมสิทธิ์รวมกับการเช่าทรัพย์
  ภาคผนวก
  ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : 
  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038410
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 490 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 244 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.6 x 26 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค โดย ชยาธร เฉียบแหลม ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ความเบื้องต้น
  ภาค ๑ ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
  ตอน ๑ เหตุลงโทษ
  ส่วนที่ ๑ เป็นผู้ออกเช็ค หรือร่วมออกเช็ค
  ส่วนที่ ๒ ออกเช็คชอบ
  ส่วนที่ ๓ เพื่อชำระหนี้
  ส่วนที่ ๔ หนี้มีอยู่จริง
  ส่วนที่ ๕ หนี้บังคับได้
  ส่วนที่ ๖ มีลักษณะหรือการกระทำตามที่กฎหมายกำหนด
  ส่วนที่ ๗ ยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบ
  ส่วนที่ ๘ ธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็ค
  ส่วนที่ ๙ ผู้ออกเช็คมีความผิด
  ส่วนที่ ๑๐ ระวางโทษ
  ส่วนที่ ๑๑ เป็นผู้เสียหาย
  ส่วนที่ ๑๒ ร้องทุกข์ชอบ
  ส่วนที่ ๑๓ สอบสวนชอบ
  ส่วนที่ ๑๔ ไม่ขาดอายุความ
  ส่วนที่ ๑๕ บรรยายฟ้องชอบ
  ส่วนที่ ๑๖ เหตุเกิดในเขตอำนาจศาล
  ตอน ๒ เหตุยกฟ้อง
  ส่วนที่ ๑ ไม่เป็นผู้ออกเช็ค
  ส่วนที่ ๒ ออกเช็คไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๓ ไม่ใช่เพื่อชำระหนี้
  ส่วนที่ ๔ หนี้ไม่มีอยู่จริง
  ส่วนที่ ๕ หนี้บังคับไม่ได้
  ส่วนที่ ๖ ไม่มีลักษณะหรือการกระทำตามที่กฎหมายกำหนด
  ส่วนที่ ๗ ยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๘ ธนาคารไม่ได้ปฏิเสธการใช้เงินตามเช็ค
  ส่วนที่ ๙ ผู้ออกเช็คไม่มีความผิด
  ส่วนที่ ๑๐ ขาดอายุความ
  ส่วนที่ ๑๑ ไม่เป็นผู้เสียหาย
  ส่วนที่ ๑๒ ร้องทุกข์ไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๑๓ สอบสวนไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๑๔ บรรยายฟ้องไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๑๕ เหตุเกิดนอกเขตอำนาจศาล
  ตอน ๓ เหตุจำหน่ายคดี
  ส่วนที่ ๑ จำเลยตาย
  ส่วนที่ ๒ ถอนฟ้อง
  ส่วนที่ ๓ ถอนคำร้องทุกข์
  ส่วนที่ ๔ ยอมความ
  ส่วนที่ ๕ คดีเลิกกัน
  ส่วนที่ ๖ มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้อง
  ส่วนที่ ๗ จำหน่ายคดีชั่วคราว
  ตอน ๔ กรณีอื่นๆ
  ส่วนที่ ๑ โจทก์ตาย หรือล้มละลาย
  ส่วนที่ ๒ จำเลยล้มละลาย
  ส่วนที่ ๓ ศาลทหาร

  ภาค ๒ กระบวนพิจารณาในการดำเนินคดีเช็ค

  ตอน ๑ ก่อนฟ้อง
  ส่วนที่ ๑ การผัดฟ้อง และการฝากขัง
  ส่วนที่ ๒ สอบสวน
  ส่วนที่ ๓ ปล่อยชั่วคราว
  ตอน ๒ นับแต่ยื่นฟ้องถึงก่อนพิพากษา
  ส่วนที่ ๑ ฟ้อง ไต่สวนมูลฟ้อง
  ส่วนที่ ๒ พิจารณา
  ตอน ๓ พิพากษา
  ส่วนที่ ๑ไม่เกินคำขอ
  ส่วนที่ ๒ ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริง
  ส่วนที่ ๓ กรรมเดียว หลายกรรม
  ส่วนที่ ๔ ลดโทษ
  ส่วนที่ ๕ เพิ่มโทษ
  ส่วนที่ ๖ ยกโทษจำคุก หรือกำหนดให้น้อยลง
  ส่วนที่ ๗ ปรับ กักขัง
  ส่วนที่ ๘ รอการกำหนดโทษ รอการลงโทษ
  ส่วนที่ ๙ บวกโทษ
  ส่วนที่ ๑๐ นับโทษต่อ

  ภาค ๓ ความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค
  ส่วนที่ ๑ แจ้งความเท็จ
  ส่วนที่ ๒ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ
  ส่วนที่ ๓ เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น
  ส่วนที่ ๔ ปลอมเอกสาร
  ส่วนที่ ๕ ลักทรัพย์
  ส่วนที่ ๖ ฉ้อโกง
  ส่วนที่ ๗ โกงเจ้าหนี้
  ส่วนที่ ๘ ยักยอก
  ส่วนที่ ๙ รับของโจร
  ส่วนที่ ๑๐ ทำให้เสียทรัพย์
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ชยาธร เฉียบแหลม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9789742038106
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 280 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีจ้างทำของ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 340.00 ฿ 323.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9786167242842
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 374 
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คดีเช่าซื้อ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 410.00 ฿ 389.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ ๑
  เช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๒-๔๗๔)
  บทที่ ๒ ผลของสัญญาเช่าซื้อ
  บทที่ ๓ ความระงับและอายุความของสัญญาเช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๓-๕๗๔)
  บทที่ ๔ เช่าซื้อกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ ๕ แนวทางการวินิจฉัยคดีเช่าซื้อ
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742038304
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 792 กรัม
  จำนวนหน้า : 460 หน้า
  ขนาด : 25.8 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีเช่าซื้อ โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
  1  ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ
  เปรียบเทียบเช่าซื้อกับลีสซิ่ง
  2. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
  ตัวอย่างกรณีต้องห้ามมิให้นำสืบ
  ตัวอย่างกรณ๊ที่นำสืบได้
  3. สถานะของผู้เช่าซื้อ
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีผู้ให้เช่าซื้อขอคืนของกลาง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242767
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  คดีเช่าทรัพย์ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ๑. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
  ๒. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา ๕๓๗)
  ๓. สาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
  ๔. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น
  ๕. คำมั่นจะให้เช่า
  ๖. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา ๕๓๘)
  ๗. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
  บทที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า (มาตรา ๕๔๖-๕๕๑)
  ๑. หน้าที่ในการออกค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาจำนวนครึ่งหนึ่ง
  ๒. หน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๓๗, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๔๙)
  ๓. ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา๕๔๙-๕๕๑)
  ๔. ความรับผิดในการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๙)
  ๕. หน้าที่ในการชดใช้เงินค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เช่าได้ออกไปโดยความจำเป็น และสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๗)
  บทที่ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า (มาตรา ๕๕๒-๕๖๒)
  ๑. หน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาครึ่งหนึ่ง
  ๒. หน้าที่เกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๔, ๕๔๕, ๕๕๒)
  ๓. หน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินและดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๕๓-๕๖๒)
  บทที่ ๔ ความระงับของสัญญาเช่า (มาตรา ๕๖๔-๕๗๑)
  ๑. เมื่อสิ้นสุดเวลาเช่า (มาตรา ๕๖๔)
  ๒. ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายหมด (มาตรา ๕๖๗)
  ๓. กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไปเพียงบางส่วน (มาตรา ๕๖๘)
  ๔. ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา (มาตรา ๕๖๐)
  ๕. ผู้ให้เช่าโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า (มาตรา ๕๖๙)
  ๖. ผู้เช่าตาย
  ๗. ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา
  ๘. ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาเช่า (มาตรา ๕๗๐, ๕๖๖)
  บทที่ ๕ อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า (มาตรา ๕๖๓)
  ๑. ถือว่าเป็นการฟ้องเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
  ๒. มีการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าแล้ว อายุความหกเดือน เริ่มนับ
  ๓. การฟ้องร้องคดีที่จะอยู่ภายใต้อายุความหกเดือนตามมาตรา ๕๖๓
  บทที่ ๖ สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
  ๑. กรณีถือว่าเป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าเช่า
  ๒. กรณีไม่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
  ๓. ผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
  ๔. สัญญาเช่ากับ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๗ พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ภาคผนวก
  ๑. แบบฟอร์มสัญญาเช่า (อยู่อาศัย)
  ๒. แบบฟอร์มสัญญาเช่าทรัพย์สิน (เพื่อประโยชน์)
  ๓. แบบฟอร์มสัญญาเช่า (อยู่อาศัยหรือ)
  ๔. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว (เพื่อประโยชน์ในการ.)
  ๕. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว (อาศัยหรือประกอบการค้า)
  ๖. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว
  ๗. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์
  ๘. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์ (สัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่า)
  ๙. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดิน
  ๑๐. แบบฟอร์มสัญญาเช่าสถานที่เพื่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณา
  ๑๑. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิการเช่า
  ๑๒. แบบฟอร์มหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๑๓. แบบฟอร์มสัญญาเช่าห้องศูนย์การค้า
  ๑๔. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการขนย้าย
  ๑๕. แบบฟอร์มสัญญาเช่าแผงลอย
  ๑๖. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิการเช่าแผงลอย
  ๑๗. แบบฟอร์มสัญญาจองเพื่อเช่า
  ๑๘. แบบฟอร์มสัญญาข้อตกลง
  ๑๙. ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ (คดีเช่าทรัพย์)
  ๒๐. ตัวอย่างคำฟ้อง สัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีเช่าทรัพย์)
  ๒๑. ตัวอย่างคำฟ้อง (คดีเช่าทรัพย์)
  ๒๒. หนังสือบอกกล่าวให้ออกจากทรัพย์สิน
  ๒๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคาร เพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๒๔. พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกฎกระทรวง
  ๒๕. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๓

  รายละเอียด
  🌟 ชื่อผู้แต่ง : 
  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  🌟 รหัสสินค้า : 9789742038144
  🌟 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟 น้ำหนัก : 550 กรัม
  🌟 จำนวนหน้า : 308 หน้า
  🌟 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🌟 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ความรับผิดของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ โดย ปรีชา ส่งสัมพันธ์ ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กรรมการบริษัท , กรรมการคือใคร , อำนาจของกรรมการ , สัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ , ค่าตอบแทนกรรมการ , ขอบเขตความรับผิดของกรรมการบริษัท , ความรับผิดของกรรมการ , ความรับผิดเรื่องค้ำประกัน ,ความรับผิดของกรรมการต่อบุคคลภายนอก , การเป็นกรรมการมากกว่า 3 แห่งในรัฐวิสาหกิจ , ความเสี่ยงของกรรมการในบริษัทรัฐวิสาหกิจ , กรรมการอาจถูกฟ้องในคดีอาญาร่วมกับนิติบุคคล ,เปรียบเทียบหลักการลงโทษจำเลยในความผิดทางอาญากับคดีแพ่ง ,การฟ้องกรรมการทั้งคณะในคดีอาญา , ความรับผิดของกรรมการเงา , ความรับผิดทางอาญาของกรรมการที่ไม่ได้บริหารงาน , คณะกรรมการตรวจสอบ , ความเสี่ยงของการเป็นกรรมการในบริษัทที่ไม่มั่นคง , ความเสี่ยงของกรรมการในสถาบันการเงิน , ความรับผิดของกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด , ความรับผิดของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ , การทำธุรกรรมหรือกิจกรรมกับกฎหมายหลายฉบับ , หุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดไม่อั้น , กฎหมายเพื่อการควบคุมและลงโทษบริษัทและกรรมการ , แนวทางสำรองเพื่อความปลอดภัย , เคราะห์หามยามร้ายของกรรมการ , ตำแหน่งกรรมการ (Yes หรือ No)

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698613
  ชื่อผู้แต่ง : ปรีชา ส่งสัมพันธ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 188 หน้า
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ลักษณะและการจัดตั้งบริษัท
  บทที่ 3 ทุน
  บทที่ 4 ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  บทที่ 5 กรรมการ
  บทที่ 6 อำนาจ หน้าที่และความรับผิดของกรรมการ
  บทที่ 7 การควบบริษัท
  บทที่ 8 การแปรสภาพบริษัท
  บทที่ 9 การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี
  บรรณานุกรม
  ดัชนี

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164882096
  ชื่อผู้แต่ง :
  นิลุบล เลิศนุวัฒน์
  จำนวนหน้า : 428 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2564