Skip to content Skip to footer
🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹 ⭐️ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค 2 ความผิด ⭐️ภาค 3 ลหุโทษ 📌พิมพ์ครั้งที่ 45 เพิ่มฎีกาและข้อบังคับแพทยสภาเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ 🔹🔹รายละเอียด🔹🔹 ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810470 ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม ⭐️จำนวนหน้า : 784 ⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม. ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 45 : สิงหาคม 2564