เกี่ยวกับเรา

          สำนักพิมพ์วิญญูชน ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์วิญญูชนได้จัดพิมพ์หนังสือกฎหมายมากกว่า 1,000  ปก  ประกอบด้วยพระราชบัญญัติต่างๆ , ตำรากฎหมาย,  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย, หนังสืออ้างอิง, หนังสือประกอบการศึกษาเพิ่มเติม จากประสบการณ์การสอน  การค้นคว้าของผู้พิพากษา, อัยการ, คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนคณะ/สาขาวิชานิติศาสตร์อื่นๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเป็นผู้เขียน  นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์ “ตำราครู” ซึ่งเป็นผลงานของครูกฎหมายผู้มีชื่อเสียงในอดีตอย่างสม่ำเสมอ

          สำนักพิมพ์วิญญูชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของหนังสือกฎหมายต่อผู้ศึกษา  ผู้อ่านเป็นอย่างมาก  จึงให้ความสำคัญในด้านความถูกต้องของตัวบทกฎหมายและความถูกต้องของภาษาไทย ความสวยงามน่าอ่าน และรูปเล่มที่สวยงามแข็งแรง ทนทานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้หนังสือของสำนักพิมพ์วิญญูชนจะมีครั้งที่และเดือน/ปีที่พิมพ์ระบุชัดเจน  และที่สำคัญกฎหมายต้องทันสมัย ปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ  สมกับปณิธานที่ว่า “กฎหมายทันสมัย แก้ไขล่าสุด”

ผู้สนใจสามารถเลือกชมและซื้อได้ที่

  • เว็บไซต์  www.winyuchon.com
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
  • ร้านค้าของวิญญูชนที่คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์
  • รวมทั้งร้านค้าสำนักงานใหญ่ซอยวิภาวดีรังสิต 84
SUBSCRIBE NOW FOR COUPONS, NEWSLETTERS, AND MORE!