Skip to content Skip to footer


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

“วิกฤตกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้ จากบทเรียนสู่การปฏิรูป”

17 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ โรงแรมตันหยง ห้องโสภาพิสัย ชั้น6 อ.เมือง จ.นราธิวาส

Leave a comment