Shop

Showing 1–24 of 491 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • การวางแผนการเตรียมสอบ
  • วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเหมาะสม
  • การจัดการกับความคิดและบริหารกำลังใจ

  รหัสสินค้า9786162697456
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2561

 • Sale!
  img-book
  Criminal Law โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – คดีบุกรุก
  – คดีรับของโจร

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242750
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562

 • Sale!
  img-book
  Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล, ดุลอาณาของรัฐ, ความรับผิดชอบของรัฐ, สนธิสัญญา, กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่วไป และการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162695339 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : ธันวาคม 2559

 • Sale!
  img-book

  Memorandum of Thai labour law

  Memorandum of Thai labour law โดย ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ฿ 750.00 ฿ 675.00

  หนังสือกฎหมายแรงงาน ภาคภาษาอังกฤษ Chapter I Employment contract,Chapter II Labour Protection,Chapter III Occupational safety, Hygiene, Health and Environment in the workplace,Chapter IV Compensation,Chapter V Labour Relation,Chapter VI Thai labour Court

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
  รหัสสินค้า : 9786162691362 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 273
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : April 2013

  Memorandum of Thai labour law

 • img-book
  กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฿ 300.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่กฎหมายตราสามดวงมีอายุครอบ 200 ปี
  และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงครองราชสมบัติปีที่ 60 พุทธศักราช 2548

  รายละเอียด
  ชื่อผู้จัดทำ :  สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  รหัสสินค้า : G000047
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 206
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :2548

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – หลักและคำพิพากษา ฯพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว
  – หลักและคำพิพากษาฯพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  – หลักและคำพิพากษา ฯพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786164851511
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 460
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์  :  กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – การบรรยา่ยคำฟ้อง
  – การตรวจคำฟ้อง
  – การไต่สวนมูลฟ้อง
  – แก้ไขคำฟ้องคำให้การ
  – โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786164788510
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 420
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์  :  ธันวาคม  2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ภาค 1   บททั่วไป
  ศาล
  คู่ความ
  การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
  คำพิพากษาและคำสั่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786164788336
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 492
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ : พฤศจิกายน  2561 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ภาค 2    วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
  วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
  วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
  วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  การพิจารณาคดีโดยขาดนัด

  ภาค 3    อุทธรณ์ฎีกา
  อุทธรณ์
  ฎีกา
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ 
  รหัสสินค้า : 9786164788299
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 566
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ : มกราคม  2562 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิต โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  กฎหมายกับวงจรชีวิตเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายกฎหมายจึงแยกจากสังคมไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย” สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขแบบแผนความประพฤติที่สำคัญคือ “กฎหมาย” การเรียนรู้กฎหมายจะทำให้แต่ละคนรู้ขอบเขตความประพฤติว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้ “สิทธิและหน้าที่” ของแต่ละคนนั่นเอง

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162691355 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2557

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
  บทที่ 2 ทนายความกับลูกความ
  บทที่ 3 หนี้ทางใจของนักเรียนทุน
  บทที่ 4 ปัญหากฎหมายย้อนหลังในคดียุบพรรค
  บทที่ 5 การร้องทุกข์ในคดีอาญา
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
  รหัสสินค้า : 9789742037246
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   ตุลาคม   
  2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์:กฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อม
  120 บาท
  โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 120.00 ฿ 108.00

  หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการพัฒนากฎหมายเพื่อเศรษฐกิจก็มีจุดเริ่มต้นจากกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสำคัญผู้เขียนหวังว่าการอธิบายกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์จะเป็นพื้นฐานของการออกแบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป..

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  300 บาท
  โดย ฿ 300.00 ฿ 270.00

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, สัญญาการค้าระหว่างประเทศ, INCOTERMS, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, การประกันภัยสินค้าทางทะเล, การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ, ระเบียบพิธีการทางศุลกากร, การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก, ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดย ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ ฿ 120.00 ฿ 108.00

  พันธกรณีของไทยตามความตกลง TRIPS ว่าด้วยความลับทางการค้า, ความสำคัญของลัทธิพหุภาคีนิยมในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงองค์การค้า โลก (WTO), การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบัน, การวางท่อก๊าซจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการกีดกันทางการค้า, What Thailand Has Achieved As Party to the Kyoto Protocol ?

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9789742884901 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00
  • บทนำกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขกฎหมายสาขาใหม่
  • การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย(ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ)กับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
  • สิทธิที่จะตาย
  • แนวคิดของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่จะนำไปสู่การตายดี
  • แนวคิดและวิวัฒนาการเรื่องสมองตาย
  • การปลูกถ่ายอวัยวะกับกฎหมาย
  • อุ้มบุญอุ้มบาป

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
  รหัสสินค้า : 9786162697234 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน โดย Luke Nottage และศักดา ธนิตกุล ฿ 220.00 ฿ 209.00

  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการนานาชาติเรื่องกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ในอาเซียน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของของประเด็นกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศที่สำคัญๆ  เช่น สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของกฎหมายประเทศต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอข้อมูลกฎหมาความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศอีกด้วย

  รหัสสินค้า : 9786164070820
  ชื่อผู้แต่ง : Luke Nottage และศักดา ธนิตกุล

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ : กันยายน 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 380.00 ฿ 361.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
  ส่วนที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ
  ส่วนที่ 3 องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์
  รหัสสินค้า : 9789744669674
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 353
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  รากฐานความคิดองค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศวิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภุูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปี พ.ศ. 2559 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังปี พ.ศ. 2559

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
  รหัสสินค้า : 9786162695513 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทนำ : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 1: ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 2 : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 3 : ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศฝรั่งเศส
  บทที่ 4 :บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน และหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย

  รหัสสินค้า : 9786168139189 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 268
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด ฿ 340.00 ฿ 323.00

   

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด
  รหัสสินค้า9786168139172
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า388
  ขนาด18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1:  พฤศจิกายน  2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
  ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครองระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง
  ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
  ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162697845
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 376
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายตราสามดวง โดย ราชบัณฑิตยสถาน ฿ 1,500.00 ฿ 1,425.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ฎหมายตราสามดวงเป็นเอกสารสำคัญของชาติที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเกือบทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง สังคม เศษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และอื่นๆ
  ชื่อผู้แต่ง : ฉบับราชบัณฑิตตยสถาน
  รหัสสินค้า : 9789749588772
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 5000 กรัม
  จำนวนหน้า : 2202
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ พฤษภาคม 2550

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายทรัพย์สิน

  กฎหมายทรัพย์สิน โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เนื้อหาที่ผู้เขียนค้นคว้าและตั้งใจนำมาเรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษ คือ ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด เพราะเป็นภาคที่นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์กฎหมาย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการทำความเข้าใจ และเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดหรือการค้นคว้าในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินต่อไป

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162696343
  ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  จำนวนหน้า : 370
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2560

  กฎหมายทรัพย์สิน

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครอง

  กฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
  รหัสสินค้า : 9786162696015 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 558
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายปกครอง