• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

Sale!
ISBN: 9786162699627

International Law

โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

บทคัดย่อ/สารบัญ
CHAPTER 1
Nature of International Law
CHAPTER 2
Sources of International Law
CHAPTER 3
Subjects of International Law
CHAPTER 4
Relations between International Law and Domestic Law
CHAPTER 5
Jurisdiction of States
CHAPTER 6
Immunities from Jurisdiction of States
CHAPTER 7
Treaties
CHAPTER 8
Responsibility of States
CHAPTER 9
Settlement of International Disputes

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า : 9786162699627
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 332 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

฿ 400.00 ฿ 360.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33
  • ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาในระดับ LL.M. จาก New York University, School of Law Ph.D. (Law) University of Washington, School of Law
  • Ph.D. (Law) University of Washington, School of Law
ผลงานทางวิชาการ
  • การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำ าหรับนักกฎหมาย (พิมพ์ครั้งที่ 11), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล (พิมพ์ครั้งที่ 3), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
  • กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 11), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
  • กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 13), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
 
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
CHAPTER 1
Nature of International Law
CHAPTER 2
Sources of International Law
CHAPTER 3
Subjects of International Law
CHAPTER 4
Relations between International Law and Domestic Law
CHAPTER 5
Jurisdiction of States
CHAPTER 6
Immunities from Jurisdiction of States
CHAPTER 7
Treaties
CHAPTER 8
Responsibility of States
CHAPTER 9
Settlement of International Disputes

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า : 9786162699627
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 332 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699627
SKU: 9786162699627
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : พฤศจิกายน 2563
Page Count: 332