• img-book

    ณุภา นันทเกียรติ

Sale!
ISBN: 9786164871571
รหัสสินค้า: 9786164871571 หมวดหมู่: , ,

EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100

โดย ณุภา นันทเกียรติ

บทคัดย่อ/สารบัญ
การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
– การสะกดคำ
– การอ่านคำ
– การสังเกตประโยคบกพร่อง
– การเรียงประโยค
– การอ่านบทความ
การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
– การอุปมาอุปไมย
– การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
– การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
– การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
– อนุกรม
– พื้นฐานคณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
– สดมภ์
ภาษาอังกฤษ
– Part of Speech (ชนิดของคำ)
– Article (คำนำหน้าคำนาม)
– Tense
– If – Clause
– Comparison
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
– ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
– หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
– หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
– เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

รายละเอียด 
🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
🌟รหัสสินค้า
: 9786164871571
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 350 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 76 หน้า
🌟ขนาด : 21 x 29.2 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 220.00 ฿ 209.00

มีสินค้าอยู่ 4

จำนวน:
Browse Wishlist
พบนักเขียน
หนังสือโดยณุภา นันทเกียรติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
– การสะกดคำ
– การอ่านคำ
– การสังเกตประโยคบกพร่อง
– การเรียงประโยค
– การอ่านบทความ
การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
– การอุปมาอุปไมย
– การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
– การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
– การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
– อนุกรม
– พื้นฐานคณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
– สดมภ์
ภาษาอังกฤษ
– Part of Speech (ชนิดของคำ)
– Article (คำนำหน้าคำนาม)
– Tense
– If – Clause
– Comparison
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
– ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
– หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
– หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
– เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

รายละเอียด 
🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
🌟รหัสสินค้า
: 9786164871571
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 350 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 76 หน้า
🌟ขนาด : 21 x 29.2 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786164871571
SKU: 9786164871571
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ตีพิมพ์วันที่: 2 : กุมภาพันธ์ 2564
Page Count: 76

“EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100”

There are no reviews yet.