• img-book

  นายอภิรัฐ บุญทอง

Sale!
ISBN: 9786162697456

4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ

โดย นายอภิรัฐ บุญทอง
 • การกำหนดเป้าหมาย
 • การวางแผนการเตรียมสอบ
 • วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเหมาะสม
 • การจัดการกับความคิดและบริหารกำลังใจ

รหัสสินค้า9786162697456
ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก450 กรัม

จำนวนหน้า312
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2561

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544-2547
 • ประกาศนียบัตร : วิชาว่าความ สภาทนายความ ปี 2548
 • ประกาศนียบัตร : การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้า
 • เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2548 - 2549
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) ปี 2552 - 2556
ประวัติการทำงาน
 • นิติกร:สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง เมษายน2549 - พฤษภาคม 2551
 • นิติกร : สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 ปี 2552
 • ติวเตอร์ : สถาบันติวกฎหมายเอกชน ปี 2553 - 2555
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา : สำนักงานศาลยุติธรรม กันยายน 2556 - กันยายน 2557
 • ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปี 2558
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ เมษายน 2559 - มีนาคม 2561
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
หนังสือโดยนายอภิรัฐ บุญทอง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
 • การกำหนดเป้าหมาย
 • การวางแผนการเตรียมสอบ
 • วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเหมาะสม
 • การจัดการกับความคิดและบริหารกำลังใจ

รหัสสินค้า9786162697456
ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก450 กรัม

จำนวนหน้า312
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2561

“4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ”

There are no reviews yet.