• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

Sale!
ISBN: 9786162699276

แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

บทคัดย่อ/สารบาญ
1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
10.แนวคำตอบ

รหัสสินค้า : 9786162699276
ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวน : 160
ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2563

฿ 100.00 ฿ 90.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • LL.M. University of Cambridge
  • Ph.D. University of Edinburgh
  • Visiting scholar at the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg Germany
ประวัติการทำงาน
  • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
10.แนวคำตอบ

รหัสสินค้า : 9786162699276
ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวน : 160
ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699276
SKU: 9786162699276
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 15 : สิงหาคม 2563
Page Count: 160