• img-book

    สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

Sale!
ISBN: 9789742037147

แนวทางการเขียน(พร้อมตัวอย่าง) คำร้อง คำให้การ ฯ

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1   การฟ้องคดีแพ่ง
บทที่ 2   คำให้การคดีแพ่ง
บทที่ 3   ฟ้องแย้งและคำให้การฟ้องแย้ง
บทที่ 4   การประนีประนอมยอมความ
พร้อมตัวอย่าง : คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง ร้องสอด สัญญาประนีประนอมยอมความ

รหัสสินค้า : 9789742037147
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม

จำนวนหน้า : 542
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฏาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 420.00 ฿ 400.00

จำนวน:
หนังสือโดยสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
คดีขับรถประมาท สิงหาคม  2560
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1   การฟ้องคดีแพ่ง
บทที่ 2   คำให้การคดีแพ่ง
บทที่ 3   ฟ้องแย้งและคำให้การฟ้องแย้ง
บทที่ 4   การประนีประนอมยอมความ
พร้อมตัวอย่าง : คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง ร้องสอด สัญญาประนีประนอมยอมความ

รหัสสินค้า : 9789742037147
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม

จำนวนหน้า : 542
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฏาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

“แนวทางการเขียน(พร้อมตัวอย่าง) คำร้อง คำให้การ ฯ”

There are no reviews yet.