• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว

Sale!
ISBN: 9786162698651

เรียนกฎหมายง่ายนิดเดียว

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว

บทคัดย่อ/สารบัญ
บันได 6 ขั้นสู่การเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จ
บันไดขั้นที่ 1 สนุกกับการท่องมาตรา
บันไดขั้นที่ 2 สนุกกับการอ่านหนังสือ
บันไดขั้นที่ 3 สนุกกับการเข้าเรียน
บันไดขั้นที่ 4 สนุกกับการสืบค้นและอ่านคำพิพากษา
บันไดขั้นที่ 5 สนุกกับการทำสรุปเนื้อหา
บันไดขั้นที่ 6 สนุกกับการฝึกเขียนตอบข้อสอบ
บทส่งท้าย เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว
รหัสสินค้า : 9786162698651
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บันได 6 ขั้นสู่การเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จ
บันไดขั้นที่ 1 สนุกกับการท่องมาตรา
บันไดขั้นที่ 2 สนุกกับการอ่านหนังสือ
บันไดขั้นที่ 3 สนุกกับการเข้าเรียน
บันไดขั้นที่ 4 สนุกกับการสืบค้นและอ่านคำพิพากษา
บันไดขั้นที่ 5 สนุกกับการทำสรุปเนื้อหา
บันไดขั้นที่ 6 สนุกกับการฝึกเขียนตอบข้อสอบ
บทส่งท้าย เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว
รหัสสินค้า : 9786162698651
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563