• img-book

  พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์

Sale!
ISBN: 9786162697418
รหัสสินค้า: 9786162697418 หมวดหมู่:

เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์

โดย พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์
 • *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ชื่อผู้แต่ง : พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า : 9786162697418 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 340
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : ตุลาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
หนังสือโดยพรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์
สั่งซื้อ
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ 9 : ตุลาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
 • *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ชื่อผู้แต่ง : พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า : 9786162697418 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 340
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : ตุลาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

ISBN: 9786162697418
SKU: 9786162697418
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 9 : ตุลาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Page Count: 340