• img-book

    ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

Sale!
ISBN: 9786163021458
รหัสสินค้า: 9786163021458 หมวดหมู่: ,

เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย

โดย ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
หลักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี (Tax Nexus)
บทที่ 2
หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย
บทที่ 3
ภาระภาษีและการวางแผนภาษี กรณีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย (Inbound)
บทที่ 4
ภาระภาษีและการวางแผนภาษี กรณีคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ (Outbound)
บทที่ 5
หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ (Resident) เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศต่างๆ
บทที่ 7
หลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 8
การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักรตามหลักถิ่นที่อยู่
บทที่ 9
การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่
ภาคผนวก 1
รายชื่อประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
ภาคผนวก 2
ตัวอย่างอนุสัญญาภาษีซ้อนในข้อ “บริการส่วนบุคคล”

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

⭐️รหัสสินค้า : 9786163021458
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 224 หน้า
⭐️ขนาด : 16.3 x 24 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2561

฿ 220.00 ฿ 209.00

จำนวน:
หนังสือโดยผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
หลักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี (Tax Nexus)
บทที่ 2
หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย
บทที่ 3
ภาระภาษีและการวางแผนภาษี กรณีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย (Inbound)
บทที่ 4
ภาระภาษีและการวางแผนภาษี กรณีคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ (Outbound)
บทที่ 5
หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ (Resident) เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศต่างๆ
บทที่ 7
หลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 8
การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักรตามหลักถิ่นที่อยู่
บทที่ 9
การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่
ภาคผนวก 1
รายชื่อประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
ภาคผนวก 2
ตัวอย่างอนุสัญญาภาษีซ้อนในข้อ “บริการส่วนบุคคล”

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

⭐️รหัสสินค้า : 9786163021458
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 224 หน้า
⭐️ขนาด : 16.3 x 24 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2561

“เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย”

There are no reviews yet.