• img-book

  รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

Sale!
ISBN: 9786162696770
รหัสสินค้า: 9786162696770 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

โดย รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, บทบาทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากร, เหยื่ออาชญากรรม, สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา, สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม, การป้องกันอาชญากรรม, ปรัชญาของการลงโทษ, แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ, โทษและวิธีการลงโทษ, วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ, ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย, การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท, การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง, การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก

รหัสสินค้า : 9786162696770
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600กรัม
จำนวน : 436
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  3 : พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 330.00 ฿ 297.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
ผลงานทางวิชาการ
 • ตำราอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
 • อาชญาวิทยาเเละทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
 • กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม) โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556
 •  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
 • กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม) : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.
 • กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552."
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
สั่งซื้อ
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 : พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, บทบาทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากร, เหยื่ออาชญากรรม, สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา, สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม, การป้องกันอาชญากรรม, ปรัชญาของการลงโทษ, แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ, โทษและวิธีการลงโทษ, วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ, ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย, การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท, การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง, การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก

รหัสสินค้า : 9786162696770
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600กรัม
จำนวน : 436
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  3 : พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

“อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา”

There are no reviews yet.