• img-book

    ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค)

Sale!
ISBN: 9786165810654

หลักกฎหมายอาญา

โดย ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค)

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
หนังสือ “หลักกฎหมายอาญา” เป็น “ตำรากฎหมายอาญาเล่มแรก” ที่วางโครงสร้างของกฎหมายอาญาไทย
ตามแนวคิดของกฎหมายตะวันตก โดยจำแนกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
ส่วนที่ 1 ภาคบทบัญญัติทั่วไป ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 ว่าด้วยความเบื้องต้น ความหมายของกฎหมายอาญา ความแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญาและละเมิด รวมทั้งโทษต่างๆ
หมวดที่ 2 ว่าด้วยความรับผิดในทางอาญา โดยกล่าวถึงข้อยกเว้นมิต้องรับผิดในทางอาญา
หมวดที่ 3 ว่าด้วยผู้กระทำความผิดหลายคน
ส่วนที่ 2 ภาคความผิด ประกอบด้วย
หมวดที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เช่น กบฏ หมิ่นประมาท รวมทั้งการปลอมและการแปลงเงินตรา
หมวดที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
หมวดที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม เช่น การหลบหนีจากที่คุมขัง การช่วยผู้กระทำความผิด
ความผิดเกี่ยวกับพยานเท็จ การรับสินบน การปลอมเอกสาร การละเมิดอำนาจศาล
หมวดที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน เช่น การชุมนุมที่เป็นการผิดกฎหมาย
การหมิ่นประมาทบุคคลและผู้ที่ตายไปแล้ว การบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
หมวดที่ 8 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น การฆ่าผู้อื่น การวิวาทต่อสู้กัน
การข่มขืนกระทำชำเรา การทำให้แท้งลูก การทำร้ายร่างกาย การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง
หมวดที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ การฉ้อโกง การวางเพลิงเผาทรัพย์
📌ภาษาและอักษรตามต้นฉบับเดิม ร.ศ.126 (พ.ศ.2450)

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค)
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810654
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันตรง
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 296 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ : กันยายน 2564

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
หนังสือโดยขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค)
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา กันยายน 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
หนังสือ “หลักกฎหมายอาญา” เป็น “ตำรากฎหมายอาญาเล่มแรก” ที่วางโครงสร้างของกฎหมายอาญาไทย
ตามแนวคิดของกฎหมายตะวันตก โดยจำแนกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
ส่วนที่ 1 ภาคบทบัญญัติทั่วไป ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 ว่าด้วยความเบื้องต้น ความหมายของกฎหมายอาญา ความแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญาและละเมิด รวมทั้งโทษต่างๆ
หมวดที่ 2 ว่าด้วยความรับผิดในทางอาญา โดยกล่าวถึงข้อยกเว้นมิต้องรับผิดในทางอาญา
หมวดที่ 3 ว่าด้วยผู้กระทำความผิดหลายคน
ส่วนที่ 2 ภาคความผิด ประกอบด้วย
หมวดที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เช่น กบฏ หมิ่นประมาท รวมทั้งการปลอมและการแปลงเงินตรา
หมวดที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
หมวดที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม เช่น การหลบหนีจากที่คุมขัง การช่วยผู้กระทำความผิด
ความผิดเกี่ยวกับพยานเท็จ การรับสินบน การปลอมเอกสาร การละเมิดอำนาจศาล
หมวดที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน เช่น การชุมนุมที่เป็นการผิดกฎหมาย
การหมิ่นประมาทบุคคลและผู้ที่ตายไปแล้ว การบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
หมวดที่ 8 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น การฆ่าผู้อื่น การวิวาทต่อสู้กัน
การข่มขืนกระทำชำเรา การทำให้แท้งลูก การทำร้ายร่างกาย การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง
หมวดที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ การฉ้อโกง การวางเพลิงเผาทรัพย์
📌ภาษาและอักษรตามต้นฉบับเดิม ร.ศ.126 (พ.ศ.2450)

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค)
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810654
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันตรง
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 296 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ : กันยายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810654
SKU: 9786165810654
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: กันยายน 2564
Page Count: 296

“หลักกฎหมายอาญา”

There are no reviews yet.