• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง

Sale!
ISBN: 9786165810821
รหัสสินค้า: 9786165810821 หมวดหมู่: , ,

หลักกฎหมายหนี้

โดย ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
🌟บทที่ 1 วัตถุแห่งหนี้
🌟บทที่ 2 ผลแห่งหนี้
🌟บทที่ 3 การผิดนัด
🌟บทที่ 4 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
🌟บทที่ 5 การรับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์
🌟บทที่ 6 การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
🌟บทที่ 7 การโอนสิทธิเรียกร้อง
🌟บทที่ 8 สิทธิยึดหน่วง
🌟บทที่ 9 บุริมสิทธิ
🌟บทที่ 10 ลูกหนี้หลายคนและเจ้าหนี้หลายคน
🌟บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้
🌟บรรณานุกรม
🌟ดัชนีค้นคำ

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
🌟รหัสสินค้า
: 9786165810821
🌟ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 600 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 324 หน้า
🌟ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 12 : ตุลาคม 2564

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • LL.M., INTERNATIONAL COMMERCIAL LAWS, TEMPLE UNIVERSITY
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
🌟บทที่ 1 วัตถุแห่งหนี้
🌟บทที่ 2 ผลแห่งหนี้
🌟บทที่ 3 การผิดนัด
🌟บทที่ 4 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
🌟บทที่ 5 การรับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์
🌟บทที่ 6 การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
🌟บทที่ 7 การโอนสิทธิเรียกร้อง
🌟บทที่ 8 สิทธิยึดหน่วง
🌟บทที่ 9 บุริมสิทธิ
🌟บทที่ 10 ลูกหนี้หลายคนและเจ้าหนี้หลายคน
🌟บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้
🌟บรรณานุกรม
🌟ดัชนีค้นคำ

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
🌟รหัสสินค้า
: 9786165810821
🌟ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 600 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 324 หน้า
🌟ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 12 : ตุลาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810821
SKU: 9786165810821
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 12 : ตุลาคม 2564
Page Count: 324

“หลักกฎหมายหนี้”

There are no reviews yet.