• img-book

    พัลลอง มั่นดี

Sale!
ISBN: 9786165810630

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

โดย พัลลอง มั่นดี

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ความเป็นมา เปรียบเทียบหลักกฎหมาย และคำนิยามศัพท์
⭐️บทที่ 2 ศาลแรงงานและผู้พิพากษาศาลแรงงาน
⭐️บทที่ 3 คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
⭐️บทที่ 4 เขตอำนาจศาล การนำคดีขึ้นสู่ศาล การติดต่อกัน การโอนคดี และความยุ่งยากของคดี
⭐️บทที่ 5 กระบวนการดำเนินคดีแรงงานก่อนและหลังฟ้องคดีแรงงาน
⭐️บทที่ 6 วิธีการยื่นคำฟ้อง สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่มีสิทธิในการดำเนินคดี การตรวจคำคู่ความและมีคำสั่ง
⭐️บทที่ 7 การไกล่เกลี่ย ขอเลื่อนคดี ให้โจทก์และจำเลยมาศาลในนัดแรก ยื่นคำให้การ การขออนุญาโตตุลาการชี้ขาดคดีแรงงานกับคดีมโนสาเร่ ปัญหาการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
⭐️บทที่ 8 ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อน ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง การแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ และการยื่นบัญชีระบุพยาน
⭐️บทที่ 9 การพิจารณาคดีหลังจากตกลงกันไม่ได้และกรณีขาดนัด หรือไม่มาศาล
⭐️บทที่ 10 การไต่สวนพยาน พยานหลักฐาน และการวินิจฉัยคดีแรงงาน
⭐️บทที่ 11 คำพิพากษาและคำสั่ง
⭐️บทที่ 12 กระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ ฎีกาคดีแรงงาน
⭐️บทที่ 13 วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและการบังคับคดี

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
พัลลอง มั่นดี
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810630
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 316 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยพัลลอง มั่นดี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ความเป็นมา เปรียบเทียบหลักกฎหมาย และคำนิยามศัพท์
⭐️บทที่ 2 ศาลแรงงานและผู้พิพากษาศาลแรงงาน
⭐️บทที่ 3 คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
⭐️บทที่ 4 เขตอำนาจศาล การนำคดีขึ้นสู่ศาล การติดต่อกัน การโอนคดี และความยุ่งยากของคดี
⭐️บทที่ 5 กระบวนการดำเนินคดีแรงงานก่อนและหลังฟ้องคดีแรงงาน
⭐️บทที่ 6 วิธีการยื่นคำฟ้อง สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่มีสิทธิในการดำเนินคดี การตรวจคำคู่ความและมีคำสั่ง
⭐️บทที่ 7 การไกล่เกลี่ย ขอเลื่อนคดี ให้โจทก์และจำเลยมาศาลในนัดแรก ยื่นคำให้การ การขออนุญาโตตุลาการชี้ขาดคดีแรงงานกับคดีมโนสาเร่ ปัญหาการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
⭐️บทที่ 8 ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อน ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง การแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ และการยื่นบัญชีระบุพยาน
⭐️บทที่ 9 การพิจารณาคดีหลังจากตกลงกันไม่ได้และกรณีขาดนัด หรือไม่มาศาล
⭐️บทที่ 10 การไต่สวนพยาน พยานหลักฐาน และการวินิจฉัยคดีแรงงาน
⭐️บทที่ 11 คำพิพากษาและคำสั่ง
⭐️บทที่ 12 กระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ ฎีกาคดีแรงงาน
⭐️บทที่ 13 วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและการบังคับคดี

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
พัลลอง มั่นดี
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810630
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 316 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810630
SKU: 9786165810630
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: กันยายน 2564
Page Count: 316

“หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน”

There are no reviews yet.