• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786162696169
รหัสสินค้า: 9786162696169 หมวดหมู่: ,

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

ลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประโยชน์มหาชน กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน, สถาบันกฎหมายมหาชน รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ รัฐสมัยใหม่ รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ข้อความคิด ข้อความคิดและสาระสำคัญของรัฐ องค์ประกอบของรัฐ ภารกิจของรัฐ รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง, การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ องค์กรของรัฐ การกระทำของรัฐ, การกระทำทางปกครอง การใช้กฎหมายและดุัลยพินิจทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696169 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 15.5 x 23.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 12 : สิงหาคม 2560

฿ 220.00 ฿ 198.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายกับวงจรชีวิต 2 : กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประโยชน์มหาชน กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน, สถาบันกฎหมายมหาชน รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ รัฐสมัยใหม่ รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ข้อความคิด ข้อความคิดและสาระสำคัญของรัฐ องค์ประกอบของรัฐ ภารกิจของรัฐ รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง, การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ องค์กรของรัฐ การกระทำของรัฐ, การกระทำทางปกครอง การใช้กฎหมายและดุัลยพินิจทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696169 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 15.5 x 23.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 12 : สิงหาคม 2560