• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

Sale!
ISBN: 9786164881952
รหัสสินค้า: 9786164881952 หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ:

หลักกฎหมายมรดก

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ส่วนที่ ๑ การรับมรดก
บทที่ ๑ กองมรดก
บทที่ ๒ ทายาท
บทที่ ๓ การรับมรดกแทนที่
บทที่ ๔ การเสียสิทธิในการรับมรดก
ส่วนที่ ๒ พินัยกรรม
บทที่ ๑ หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม
บทที่ ๒ แบบของพินัยกรรม
บทที่ ๓ ผลของพินัยกรรม
บทที่ ๔ ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ส่วนที่ ๓ ผู้จัดการมรดก
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786164881952
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 607 กรัม
จำนวนหน้า : 278 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : มิถุนายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 270.00 ฿ 256.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก  (Doctorat en droit privé, l’Unversité de Paris 2, France) ทุนรัฐบาลไทย
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายมรดก 8 : มิถุนายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ส่วนที่ ๑ การรับมรดก
บทที่ ๑ กองมรดก
บทที่ ๒ ทายาท
บทที่ ๓ การรับมรดกแทนที่
บทที่ ๔ การเสียสิทธิในการรับมรดก
ส่วนที่ ๒ พินัยกรรม
บทที่ ๑ หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม
บทที่ ๒ แบบของพินัยกรรม
บทที่ ๓ ผลของพินัยกรรม
บทที่ ๔ ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ส่วนที่ ๓ ผู้จัดการมรดก
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786164881952
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 607 กรัม
จำนวนหน้า : 278 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : มิถุนายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

ISBN: 9786164881952
SKU: 9786164881952
สำนักพิมพ์: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตีพิมพ์วันที่: 8 : มิถุนายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Page Count: 278