• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9789742887575

หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

บทคัดย่อ/สารบัญ
ลักษณะซื้อขาย สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินที่ซื้อขาย ข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อขายและผู้มีสิทธิซื้อขาย, สิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย หน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้ขาย ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง ความรับผิดในการรอนสิทธิ, สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ หน้าที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อ หน้าที่ชำระราคา สิทธิยึดหน่วงราคา, ซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ลักษณะแลกเปลี่ยน, ลักษณะให้

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสหนังสือ : 9789742887575
จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 6 : สิงหาคม 2552

฿ 140.00 ฿ 126.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายกับวงจรชีวิต 2 : กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ลักษณะซื้อขาย สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินที่ซื้อขาย ข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อขายและผู้มีสิทธิซื้อขาย, สิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย หน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้ขาย ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง ความรับผิดในการรอนสิทธิ, สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ หน้าที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อ หน้าที่ชำระราคา สิทธิยึดหน่วงราคา, ซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ลักษณะแลกเปลี่ยน, ลักษณะให้

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสหนังสือ : 9789742887575
จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 6 : สิงหาคม 2552