• img-book

    พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ

Sale!
ISBN: 9786165771443
รหัสสินค้า: 9786165771443 หมวดหมู่: , ,

หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคทฤษฎี)

โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ

บทคัดย่อ/สารบัญ
***สำหรับผู้สอบตั๋วทนายภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และตั๋วปี ของสภาทนายความ***
ภาคที่ ๑
การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
ภาคที่ ๒ การร่างคำฟ้องคดีอาญา
ภาคที่ ๓ การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
ภาคที่ ๔ การร่างหนังสือสัญญา
ภาคที่ ๕ การร่างคำขอ คำแถลง
ภาคที่ ๖ ความรู้เกี่ยวกับข้อสอบปรนัย
ภาคที่ ๗ ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
ภาคผนวก 

ชื่อผู้แต่ง : พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
รหัสสินค้า : 9786165771443
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 464 หน้า
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : ธันวาคม 2563

฿ 399.00 ฿ 379.05

มีสินค้าอยู่ 5

จำนวน:
หนังสือโดยพิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
***สำหรับผู้สอบตั๋วทนายภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และตั๋วปี ของสภาทนายความ***
ภาคที่ ๑
การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
ภาคที่ ๒ การร่างคำฟ้องคดีอาญา
ภาคที่ ๓ การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
ภาคที่ ๔ การร่างหนังสือสัญญา
ภาคที่ ๕ การร่างคำขอ คำแถลง
ภาคที่ ๖ ความรู้เกี่ยวกับข้อสอบปรนัย
ภาคที่ ๗ ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
ภาคผนวก 

ชื่อผู้แต่ง : พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
รหัสสินค้า : 9786165771443
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 464 หน้า
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : ธันวาคม 2563