• img-book

    พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ

Sale!
ISBN: 9786164977709

หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ)

โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ ๑
แบบพิมพ์ศาล
ภาคที่ ๒
การเขียนชื่อคู่ความ
ภาคที่ ๓
การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
ภาคที่ ๔
การร่างคำให้การและฟ้องแย้ง
ภาคที่ ๕
การร่างคำฟ้องคดีอาญา
ภาคที่ ๖
การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
ภาคที่ ๗
การร่างสัญญา
ภาคที่ ๘
การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
ภาคที่ ๙
บัญชีระบุพยาน
ภาคที่ ๑๐
ใบแต่งทนายความ
ภาคที่ ๑๑
ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร
รหัสสินค้า :
9786164977709
รูปแบบ :
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1,000 กรัม
จำนวนหน้า :
504 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :
กันยายน 2562

฿ 399.00 ฿ 379.05

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยพิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ ๑
แบบพิมพ์ศาล
ภาคที่ ๒
การเขียนชื่อคู่ความ
ภาคที่ ๓
การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
ภาคที่ ๔
การร่างคำให้การและฟ้องแย้ง
ภาคที่ ๕
การร่างคำฟ้องคดีอาญา
ภาคที่ ๖
การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
ภาคที่ ๗
การร่างสัญญา
ภาคที่ ๘
การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
ภาคที่ ๙
บัญชีระบุพยาน
ภาคที่ ๑๐
ใบแต่งทนายความ
ภาคที่ ๑๑
ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร
รหัสสินค้า :
9786164977709
รูปแบบ :
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1,000 กรัม
จำนวนหน้า :
504 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :
กันยายน 2562

“หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ)”

There are no reviews yet.