• img-book

    ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9786167242781
รหัสสินค้า: 9786167242781 หมวดหมู่:

สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า9786167242781
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
จำนวนหน้า : 906
ขนาด18.5×26
พิมพ์ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2562

฿ 820.00 ฿ 779.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
คดีฟ้องขับไล่ 2 : ธันวาคม 2563
สั่งซื้อ
การขออนุญาตฎีกา 1 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานตำรวจศาล 1 : กุมภาพันธ์ 2563
สั่งซื้อ
เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน 3 : พฤศจิกายน 2562 
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า9786167242781
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
จำนวนหน้า : 906
ขนาด18.5×26
พิมพ์ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2562