• img-book

    อาจารย์สมชัย  ทีฆาอุตมากร

Sale!
ISBN: 9789749468814

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

320 บาท โดย อาจารย์สมชัย  ทีฆาอุตมากร
บทคัดย่อ/สารบัญ
-กระบวนการพิจารณาก่อนชั้นพิจารณา
-กระบวนการพิจารณาของศาลในชั้นพิจารณา
-คำพิพากษาหรือคำสั่ง
-การอุทธรณ์
-ฎีกา
-การบังคับคดีอาญา
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมชัย ฑีฆาอุตมากร  
รหัสสินค้า : 9789749468814
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 530
ขนาด : 14.50×21
พิมพ์  :  กุมภาพันธ์ 2562

฿ 320.00 ฿ 304.00

จำนวน:
หนังสือโดยอาจารย์สมชัย  ทีฆาอุตมากร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ/สารบัญ
-กระบวนการพิจารณาก่อนชั้นพิจารณา
-กระบวนการพิจารณาของศาลในชั้นพิจารณา
-คำพิพากษาหรือคำสั่ง
-การอุทธรณ์
-ฎีกา
-การบังคับคดีอาญา
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมชัย ฑีฆาอุตมากร  
รหัสสินค้า : 9789749468814
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 530
ขนาด : 14.50×21
พิมพ์  :  กุมภาพันธ์ 2562

“สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

320 บาท

There are no reviews yet.