• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9789742883386
รหัสสินค้า: 9789742883386 หมวดหมู่: ,

สะกิดกฎหมาย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

วิธีประหารชีวิตด้วยการฉีดยา,แก้อัตรากักขังอาจทำให้คนอยากถูกกักขังมากขึ้น,การใช้นามสกุลสามีเป้นหน้าที่ไม่ใช่สิทธิ,ร่างกฎหมายก่อการร้าย,การก่อการร้ายกับกฎหมายฟอกเงิน,เลิกใช้เส้นใช้วาได้แล้วเมื่อเด็กโค่งไปขึ้นศาล,พ.ร.ก.ก่อการร้าย…จนบัดนี้ยังไม่มีการใช้,ขู่เล่นๆไม่เป็นการก่อการร้าย,แจ้งจับบุช…ยังไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศ,ยึดเงินผู้ก่อการร้าย..ไม่ต้องใช้พ.ร.ก.ฯ,หญิงต้องตาย…สนองนโยบายผู้มีศีลธรรม,U.N.ระบุชื่อใครติดคุกไทยทันที7ปี,พิกัดUTM,กฎหมายกับการทำแท้งที่ปลอดภัย,ศาลรัฐธรรมนูญไม่ขัดใจพยาน,กฎหมายขายพยาน,เอ็นสะท้าน,ทนายเจ.ไอ.ได้คนอุ้มแน่นอน,เพิ่มมูลฐานฟอกเงิน:ให้เอกชนเบิกM79ไปปราบยุง,เครื่องหมายการค้า:จดทะเบียนประเทศเขาเราคุ้มครองให้จดทะเบียนประเทศไทยเขาไม่คุ้มครอง,หมดปัญหาหงส์,ยังคงเส้นคงวา,ห้ามสตรีขึ้นดอยพระธาตุ,กระทบกับความมั่นคงของประเทศ?,กักขังแทนค่าปรับไม่ใช่โทษกักขัง,คอร์รัปชั่น:ไม่รู้คำถามก็ไม่รู้คำตอบ,กฎหมายสนับสนุนให้คอร์รัปชั่น,Stalking,TinkeryLawer,อายุของเด็ก,คดีป๋าเหลิมส่งสัญญาณว่าฆ่าดีกว่า

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9789742883386 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2549

฿ 120.00 ฿ 108.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย กรกฎาคม 2564
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

วิธีประหารชีวิตด้วยการฉีดยา,แก้อัตรากักขังอาจทำให้คนอยากถูกกักขังมากขึ้น,การใช้นามสกุลสามีเป้นหน้าที่ไม่ใช่สิทธิ,ร่างกฎหมายก่อการร้าย,การก่อการร้ายกับกฎหมายฟอกเงิน,เลิกใช้เส้นใช้วาได้แล้วเมื่อเด็กโค่งไปขึ้นศาล,พ.ร.ก.ก่อการร้าย…จนบัดนี้ยังไม่มีการใช้,ขู่เล่นๆไม่เป็นการก่อการร้าย,แจ้งจับบุช…ยังไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศ,ยึดเงินผู้ก่อการร้าย..ไม่ต้องใช้พ.ร.ก.ฯ,หญิงต้องตาย…สนองนโยบายผู้มีศีลธรรม,U.N.ระบุชื่อใครติดคุกไทยทันที7ปี,พิกัดUTM,กฎหมายกับการทำแท้งที่ปลอดภัย,ศาลรัฐธรรมนูญไม่ขัดใจพยาน,กฎหมายขายพยาน,เอ็นสะท้าน,ทนายเจ.ไอ.ได้คนอุ้มแน่นอน,เพิ่มมูลฐานฟอกเงิน:ให้เอกชนเบิกM79ไปปราบยุง,เครื่องหมายการค้า:จดทะเบียนประเทศเขาเราคุ้มครองให้จดทะเบียนประเทศไทยเขาไม่คุ้มครอง,หมดปัญหาหงส์,ยังคงเส้นคงวา,ห้ามสตรีขึ้นดอยพระธาตุ,กระทบกับความมั่นคงของประเทศ?,กักขังแทนค่าปรับไม่ใช่โทษกักขัง,คอร์รัปชั่น:ไม่รู้คำถามก็ไม่รู้คำตอบ,กฎหมายสนับสนุนให้คอร์รัปชั่น,Stalking,TinkeryLawer,อายุของเด็ก,คดีป๋าเหลิมส่งสัญญาณว่าฆ่าดีกว่า

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9789742883386 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2549

รายละเอียด

ISBN: 9789742883386
SKU: 9789742883386
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มีนาคม 2549
Page Count: 176