• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

Sale!
ISBN: 9786165725200

วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น

โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 คำฟ้อง
บทที่ 2 คำให้การ
บทที่ 3 ฟ้องแย้ง
บทที่ 4 ฟ้องซ้อน
บทที่ 5 ทิ้งฟ้อง
บทที่ 6 ถอนคำฟ้อง
บทที่ 7 การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ
บทที่ 8 การชี้สองสถาน
บทที่ 9 การพิจารณาคดี
บทที่ 10 การพิพากษาคดี
บทที่ 11 คดีไม่มีข้อพิพาท

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786165725200
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ครั้งที่ 8 : กันยายน 2563

฿ 250.00 ฿ 237.50

มีสินค้าอยู่ 1

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
 • น.บ เกียรตินิยมดี) ปี 2515 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2516
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2554 - ประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 - รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2550 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
 • พ.ศ. 2542 - รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2537 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2532 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ. 2526 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2522 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2520 - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2518 - อัยการ
 • อาจารย์สอนกฎหมาย
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 คำฟ้อง
บทที่ 2 คำให้การ
บทที่ 3 ฟ้องแย้ง
บทที่ 4 ฟ้องซ้อน
บทที่ 5 ทิ้งฟ้อง
บทที่ 6 ถอนคำฟ้อง
บทที่ 7 การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ
บทที่ 8 การชี้สองสถาน
บทที่ 9 การพิจารณาคดี
บทที่ 10 การพิพากษาคดี
บทที่ 11 คดีไม่มีข้อพิพาท

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786165725200
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ครั้งที่ 8 : กันยายน 2563