• img-book

    ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค

Sale!
ISBN: 9786162698156

วิชาว่าความและมารยาททนายความ

โดย ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค

บทคัดย่อ/สารบัญ
การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวในคดีแพ่ง การแถลงการณ์ด้วยว่าและการแถลงการด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนอุทธรณ์และฎีกา การซักพยาน การทำพินัยกรรมและนิติกรรม มรรยาททนายความ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
รหัสสินค้า : 9786162698156
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1,400 กรัม
จำนวนหน้า : 606
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : สิงหาคม 2562

฿ 500.00 ฿ 450.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • จบการศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมารุต-รุจิระ ทนายความ
หนังสือโดยศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
สั่งซื้อ
ศิลปะของการซักพยาน ฯ พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม  2562
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวในคดีแพ่ง การแถลงการณ์ด้วยว่าและการแถลงการด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนอุทธรณ์และฎีกา การซักพยาน การทำพินัยกรรมและนิติกรรม มรรยาททนายความ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
รหัสสินค้า : 9786162698156
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1,400 กรัม
จำนวนหน้า : 606
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : สิงหาคม 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698156
SKU: 9786162698156
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 16 : สิงหาคม 2562
Page Count: 606