• img-book

    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

Sale!
ISBN: 9786162697937

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบาญ
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวดที่ 7 รัฐสภา
หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี
ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162697937
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2562

฿ 80.00 ฿ 72.00

มีสินค้าอยู่ 1

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ติดต่อได้ที่
  • www.winyuchon.com
  • winyuchon_w@hotmail.com
  • 029969417-2
หนังสือโดยฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวดที่ 7 รัฐสภา
หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี
ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162697937
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162697937
SKU: 9786162697937
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : มิถุนายน 2562
Page Count: 184