• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

Sale!
ISBN: 9786162699849

ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

♦️♦️บทคัดย่อ/สารบาญ♦️♦️
🛑ภาค 1 ระบบศาล
⭐️บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
⭐️บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
🛑ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
⭐️บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล
⭐️บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา
⭐️บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา
⭐️บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดี
📌รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา
📌ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544

♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699849
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 392
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 15 : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 340.00 ฿ 306.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
 • น.บ เกียรตินิยมดี) ปี 2515 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2516
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2554 - ประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 - รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2550 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
 • พ.ศ. 2542 - รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2537 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2532 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ. 2526 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2522 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2520 - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2518 - อัยการ
 • อาจารย์สอนกฎหมาย
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

♦️♦️บทคัดย่อ/สารบาญ♦️♦️
🛑ภาค 1 ระบบศาล
⭐️บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
⭐️บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
🛑ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
⭐️บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล
⭐️บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา
⭐️บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา
⭐️บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดี
📌รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา
📌ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544

♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699849
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 392
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 15 : กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699849
SKU: 9786162699849
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 15 : กุมภาพันธ์ 2564
Page Count: 392