• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ

Sale!
ISBN: 9786162697500

ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุด 2562)

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาค 1 ระบบศาล
บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786162697500
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 14 : เมษายน 2562

฿ 320.00 ฿ 288.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
 • น.บ เกียรตินิยมดี) ปี 2515 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2516
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2554 - ประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 - รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2550 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
 • พ.ศ. 2542 - รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2537 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2532 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ. 2526 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2522 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2520 - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2518 - อัยการ
 • อาจารย์สอนกฎหมาย
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาค 1 ระบบศาล
บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786162697500
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 14 : เมษายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162697500
SKU: 9786162697500
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: พิมพ์ครั้งที่ 14 : เมษายน 2562
Page Count: 344