• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

Sale!
ISBN: 9786162699177

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
ภาคที่ 1 กฎหมายโรมัน
บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายโรมัน
บทที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน
บทที่ 4 ประมวลกฎหมายของจัสติเนียน
ภาค 2 Ius Commune
บทที่ 5 การฟื้นคืนชีพของกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี
บทที่ 6 กฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 18
บทที่ 7 การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19
ภาค 3 การสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
บทที่ 8 การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลตะวันตก
บทที่ 9 พระยามานวราชเสวีกับการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
บทที่ 10 ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการร่างประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
บทที่ 11 บทส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
รหัสสินค้า : 9786162699177
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2563

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • LL.M. University of Cambridge
  • Ph.D. University of Edinburgh
  • Visiting scholar at the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg Germany
ประวัติการทำงาน
  • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
ภาคที่ 1 กฎหมายโรมัน
บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายโรมัน
บทที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน
บทที่ 4 ประมวลกฎหมายของจัสติเนียน
ภาค 2 Ius Commune
บทที่ 5 การฟื้นคืนชีพของกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี
บทที่ 6 กฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 18
บทที่ 7 การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19
ภาค 3 การสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
บทที่ 8 การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลตะวันตก
บทที่ 9 พระยามานวราชเสวีกับการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
บทที่ 10 ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการร่างประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
บทที่ 11 บทส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
รหัสสินค้า : 9786162699177
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2563