• img-book

    ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

Sale!
ISBN: 9786162697517

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

บทคัดย่อ
ในส่วนของวิชาชีพนักกฎหมายมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นทั่วไป คือวิชาชีพอื่นมีอุดมการณ์เพื่อรับใช้ส่วนรวม มีองค์กรมาควบคุมก็เพียงพอแล้ว แต่วิชาชีพทางกฎหมายมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าวิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอำนวยการความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องดำเนินการเอง  จะมอบให้เอกชนคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการแทนไม่ได้ ดังนั้นการที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รัฐจึงต้องเข้ามาควบคุมด้วย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162697517
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม

จำนวนหน้า : 428
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2562

฿ 350.00 ฿ 315.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • LL.B. Thammasat University
  • LL.M. Thammasat University
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • น.ม. ธรรมศาสตร์, น.บ.ท.
  • LL.M. Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
สั่งซื้อ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย พิมพ์ครั้งที่ 18  :  มกราคม  2562
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
ในส่วนของวิชาชีพนักกฎหมายมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นทั่วไป คือวิชาชีพอื่นมีอุดมการณ์เพื่อรับใช้ส่วนรวม มีองค์กรมาควบคุมก็เพียงพอแล้ว แต่วิชาชีพทางกฎหมายมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าวิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอำนวยการความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องดำเนินการเอง  จะมอบให้เอกชนคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการแทนไม่ได้ ดังนั้นการที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รัฐจึงต้องเข้ามาควบคุมด้วย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162697517
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม

จำนวนหน้า : 428
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2562