• img-book

    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

Sale!
ISBN: 9786162698750
รหัสสินค้า: 9786162698750 หมวดหมู่: ,

รวมกฎหมายปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบัญ
• โดยที่มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองล่าสุด คือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง คือ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งยังได้มีการประกาศใช้และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก
• สำนักพิมพ์วิญญูชน จึงเห็นเป็นการสมควรจัดพิมพ์ หนังสือรวมกฎหมายปกครองนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ในการศึกษา โดยได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุด
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162698750
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ : มีนาคม 2563

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ติดต่อได้ที่
  • www.winyuchon.com
  • winyuchon_w@hotmail.com
  • 029969417-2
หนังสือโดยฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
• โดยที่มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองล่าสุด คือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง คือ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งยังได้มีการประกาศใช้และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก
• สำนักพิมพ์วิญญูชน จึงเห็นเป็นการสมควรจัดพิมพ์ หนังสือรวมกฎหมายปกครองนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ในการศึกษา โดยได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุด
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162698750
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ : มีนาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698750
SKU: 9786162698750
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มีนาคม 2563
Page Count: 416