• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

Sale!
ISBN: 9786163145581

ย่อหลักกฎหมายครอบครัว

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1  การหมั้น
ส่วนที่ 2  การสมรส
ส่วนที่ 3  บิดามารดากับบุตร

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์   กัมพูสิริ
รหัสสินค้า9786163145581
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก :  300 กรัม
จำนวนหน้า176
ขนาด14.5×21
พิมพ์ครั้งที่ 17 : มิถุนายน 2563

฿ 230.00 ฿ 218.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก  (Doctorat en droit privé, l’Unversité de Paris 2, France) ทุนรัฐบาลไทย
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายมรดก 6 :  มกราคม  2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายมรดก 4 : มกราคม 2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1  การหมั้น
ส่วนที่ 2  การสมรส
ส่วนที่ 3  บิดามารดากับบุตร

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์   กัมพูสิริ
รหัสสินค้า9786163145581
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก :  300 กรัม
จำนวนหน้า176
ขนาด14.5×21
พิมพ์ครั้งที่ 17 : มิถุนายน 2563

“ย่อหลักกฎหมายครอบครัว”

There are no reviews yet.