• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ

Sale!
ISBN: 9786162694813

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : หลักการและหลักปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
รหัสสินค้า : 9786162694813 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 238
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2559

 

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  •  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • เนติบัณฑิตไทย
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D. KEIO UNIVERSITY, JAPAN)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
รหัสสินค้า : 9786162694813 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 238
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2559