• img-book

    จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก

Sale!
ISBN: 9786162695018

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย

โดย จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก

การเรียนรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์,คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาอื่น,คำศัพท์ลาตินที่ใช้ในภาษากฎหมาย,คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาฝรั่งเศส,การสร้างคำในภาษาอังกฤษ,ส่วนของคำและกาลเวลาในภาษาอังกฤษ,การอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษจากตำรา,ภาษาอังกฤษกฎหมายในภาคปฏิบัติในการพิมพ์ครั้งที่3นี้ได้ปรับปรุงเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกฎหมายทางinternetเพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและเสริมทักษะการฟังมากยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า9786162695018 
ชื่อผู้แต่ง
จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก330 กรัม
จำนวนหน้า220
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ ครั้งที่ 5 : สิงหาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
หนังสือโดยจันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก
สั่งซื้อ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย 5 : สิงหาคม2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

การเรียนรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์,คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาอื่น,คำศัพท์ลาตินที่ใช้ในภาษากฎหมาย,คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาฝรั่งเศส,การสร้างคำในภาษาอังกฤษ,ส่วนของคำและกาลเวลาในภาษาอังกฤษ,การอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษจากตำรา,ภาษาอังกฤษกฎหมายในภาคปฏิบัติในการพิมพ์ครั้งที่3นี้ได้ปรับปรุงเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกฎหมายทางinternetเพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและเสริมทักษะการฟังมากยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า9786162695018 
ชื่อผู้แต่ง
จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก330 กรัม
จำนวนหน้า220
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ ครั้งที่ 5 : สิงหาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

รายละเอียด

ISBN: 9786162695018
SKU: 9786162695018
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : สิงหาคม2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Page Count: 220