• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน

Sale!
ISBN: 9786165772266
รหัสสินค้า: 9786165772266 หมวดหมู่: ,

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1,000 คำศัพท์ที่ต้องรู้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความสำคัญและความจำเป็นของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทที่ 2 ไวยากรณ์พื้นฐานในการแปลประโยคภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทที่ 3 เทคนิคการจดจำและเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทที่ 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับชั้นหมวดหมู่ของกฎหมาย รายชื่อศาลที่สำคัญ ตำแหน่งข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ
บทที่ 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญา
บทที่ 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
บทที่ 7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
บทที่ 8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
บทที่ 9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ
บทที่ 10 สำนวนสุภาษิตกฎหมายภาษาอังกฤษและภาษาลาตินที่สำคัญ
บทที่ 11 คำศัพท์และแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
บทที่ 12
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่ พ.ศ 2551-2563
บทที่ 13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบอัยการผู้ช่วยสนามใหญ่ พ.ศ 2551-2560
บทที่ 14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็ก พ.ศ 2555-2561
บทที่ 15 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามจิ๋ว พ.ศ 2560-2561
บทที่ 16 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัด

รหัสสินค้า : 9786165772266
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม

จำนวนหน้า : 256 หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563

฿ 245.00 ฿ 232.75

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความสำคัญและความจำเป็นของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทที่ 2 ไวยากรณ์พื้นฐานในการแปลประโยคภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทที่ 3 เทคนิคการจดจำและเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทที่ 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับชั้นหมวดหมู่ของกฎหมาย รายชื่อศาลที่สำคัญ ตำแหน่งข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ
บทที่ 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญา
บทที่ 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
บทที่ 7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
บทที่ 8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
บทที่ 9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ
บทที่ 10 สำนวนสุภาษิตกฎหมายภาษาอังกฤษและภาษาลาตินที่สำคัญ
บทที่ 11 คำศัพท์และแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
บทที่ 12
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่ พ.ศ 2551-2563
บทที่ 13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบอัยการผู้ช่วยสนามใหญ่ พ.ศ 2551-2560
บทที่ 14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็ก พ.ศ 2555-2561
บทที่ 15 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามจิ๋ว พ.ศ 2560-2561
บทที่ 16 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัด

รหัสสินค้า : 9786165772266
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม

จำนวนหน้า : 256 หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563

“ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1,000 คำศัพท์ที่ต้องรู้”

There are no reviews yet.