• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

Sale!
ISBN: 9786163021595
รหัสสินค้า: 9786163021595 หมวดหมู่: ,

ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 รู้จักลักษณะ รูปแบบ และภาระภาษีของสํญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
บทที่ 2 กลยุทธ์การเลือกประเภทของสัญญาเพื่อประหยัดภาษี
บทที่ 3 ภาระภาษีและการวางแผนภาษีสัญญารับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
บทที่ 4 ภาระภาษีและการวางแผนภาษีการจ่ายเงินค่าสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศตามหลักเกณฑ์อนุสัญญาภาษีซ้อน
ฯลฯรายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
รหัสสินค้า : 9786163021595
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 202
ขนาด : 14.50 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  : มกราคม 2562

฿ 200.00 ฿ 190.00

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 รู้จักลักษณะ รูปแบบ และภาระภาษีของสํญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
บทที่ 2 กลยุทธ์การเลือกประเภทของสัญญาเพื่อประหยัดภาษี
บทที่ 3 ภาระภาษีและการวางแผนภาษีสัญญารับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
บทที่ 4 ภาระภาษีและการวางแผนภาษีการจ่ายเงินค่าสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศตามหลักเกณฑ์อนุสัญญาภาษีซ้อน
ฯลฯรายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
รหัสสินค้า : 9786163021595
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 202
ขนาด : 14.50 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  : มกราคม 2562

“ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล”

There are no reviews yet.