• img-book

    อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว

Sale!
ISBN: 9786165720557

กฎหมายฟื้นฟูกิจการ พิมพ์ครั้งที่ 12

โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว

เนื้อหาประกอบด้วย
– คำอธิบายหลักกฎหมายฟื้นฟูกิจการ พร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
– การฟื้ันฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
– คำถามประกอบการทบทวน ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
– ข้อสอบทุนข้าราชการตุลาการ ประจำปี ๒๕๕๔
– พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณษคดีล้มละลาย
– พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786165720557
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 526
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 12 : กรกฎาคม 2563

฿ 340.00 ฿ 323.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  •  เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
หนังสือโดยอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว
สั่งซื้อ
กฎหมายล้มละลาย 16 : พฤศจิกายน 2562
สั่งซื้อ
การบังคับคดีแพ่ง พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561 
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

เนื้อหาประกอบด้วย
– คำอธิบายหลักกฎหมายฟื้นฟูกิจการ พร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
– การฟื้ันฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
– คำถามประกอบการทบทวน ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
– ข้อสอบทุนข้าราชการตุลาการ ประจำปี ๒๕๕๔
– พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณษคดีล้มละลาย
– พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786165720557
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 526
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 12 : กรกฎาคม 2563