• img-book

    มณฑล อรรถบลยุคล

Sale!
ISBN: 9786165810791

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 (ฉบับอ้างอิง)

โดย มณฑล อรรถบลยุคล

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
🌟(บทบัญญัติทั่วไป) มาตรา 1-10
🌟หมวด 1 สัญญาอนุญาโตตุลาการ มาตรา 11-16
🌟หมวด 2 คณะอนุญาโตตุลาการ มาตรา 17-23
🌟หมวด 2/1 อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคนต่างด้าว มาตรา 23/1-23/6
🌟หมวด 3 อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ มาตรา 24
🌟หมวด 4 วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ มาตรา 25-33
🌟หมวด 5 คำชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนพิจารณา มาตรา 34-39
🌟หมวด 6 การคัดค้านคำชี้ขาด มาตรา 40
🌟หมวด การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาด มาตรา 41-45
🌟หมวด 8 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการ มาตรา 46-47
🌟บทเฉพาะกาล มาตรา 48

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
🌟รหัสสินค้า
: 9786165810791
🌟ผู้แต่ง :  มณฑล อรรถบลยุคล
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 300 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 136 หน้า
🌟ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2564

฿ 140.00 ฿ 126.00

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยมณฑล อรรถบลยุคล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
🌟(บทบัญญัติทั่วไป) มาตรา 1-10
🌟หมวด 1 สัญญาอนุญาโตตุลาการ มาตรา 11-16
🌟หมวด 2 คณะอนุญาโตตุลาการ มาตรา 17-23
🌟หมวด 2/1 อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคนต่างด้าว มาตรา 23/1-23/6
🌟หมวด 3 อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ มาตรา 24
🌟หมวด 4 วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ มาตรา 25-33
🌟หมวด 5 คำชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนพิจารณา มาตรา 34-39
🌟หมวด 6 การคัดค้านคำชี้ขาด มาตรา 40
🌟หมวด การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาด มาตรา 41-45
🌟หมวด 8 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการ มาตรา 46-47
🌟บทเฉพาะกาล มาตรา 48

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
🌟รหัสสินค้า
: 9786165810791
🌟ผู้แต่ง :  มณฑล อรรถบลยุคล
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 300 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 136 หน้า
🌟ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810791
SKU: 9786165810791
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: ตุลาคม 2564
Page Count: 136

“พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 (ฉบับอ้างอิง)”

There are no reviews yet.