• img-book

    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

Sale!
ISBN: 9786162698804

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม 2561

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบัญ
หมวดที่ 1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย
หมวดที่ 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย
หมวดที่ 3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
หมวดที่ 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
หมวดที่ 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หมวดที่ 6 อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณา
หมวดที่ 7 การตรวจสอบและบทกำหนดโทษ
หมวดที่ 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รหัสสินค้า : 9786162698804
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 352
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิม์พ : มีนาคม 2563

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ติดต่อได้ที่
  • www.winyuchon.com
  • winyuchon_w@hotmail.com
  • 029969417-2
หนังสือโดยฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
หมวดที่ 1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย
หมวดที่ 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย
หมวดที่ 3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
หมวดที่ 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
หมวดที่ 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หมวดที่ 6 อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณา
หมวดที่ 7 การตรวจสอบและบทกำหนดโทษ
หมวดที่ 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รหัสสินค้า : 9786162698804
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 352
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิม์พ : มีนาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698804
SKU: 9786162698804
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มีนาคม 2563
Page Count: 352