• img-book

    สุระศักดิ์ ซะมารัมย์

Sale!
ISBN: 9786167627144
รหัสสินค้า: 9786167627144 หมวดหมู่:

ประเด็นร่วมสมัยทางนโยบายสาธารณะฯ

250 บาท โดย สุระศักดิ์ ซะมารัมย์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนแรก  บริบทของความเปลี่ยนแปลงในเชิงทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐ
ส่วนที่สอง  ประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมสมัย
ส่วนที่สาม  ประเด็นการจัดการภาครัฐร่วมสมัย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สุระศักดิ์ ซะมารัมย์
รหัสสินค้า : 9786167627144
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 282
ขนาด : 18.5×26
พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562

฿ 250.00 ฿ 237.50

จำนวน:
หนังสือโดยสุระศักดิ์ ซะมารัมย์
สั่งซื้อ
ประเด็นร่วมสมัยทางนโยบายสาธารณะฯ
250 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนแรก  บริบทของความเปลี่ยนแปลงในเชิงทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐ
ส่วนที่สอง  ประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมสมัย
ส่วนที่สาม  ประเด็นการจัดการภาครัฐร่วมสมัย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สุระศักดิ์ ซะมารัมย์
รหัสสินค้า : 9786167627144
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 282
ขนาด : 18.5×26
พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562

“ประเด็นร่วมสมัยทางนโยบายสาธารณะฯ

250 บาท

There are no reviews yet.