• img-book

    วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ISBN: 9786167158990

ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกแข็ง)

โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
 การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
บทที่ ๒ นิติปรัชญาโสฟิสต์
บทที่ ๓ กฎหมายและความยุติธรรม : ว่าด้วยปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
บทที่ ๔ นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
บทที่ ๕ นิติปรัชญาสมัยกลาง
บทที่ ๖ นิติปรัชญาช่วงรอยต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
บทที่ ๗ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงแรก)
บทที่ ๘ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงหลัง)
บทที่ ๙ นิติปรัชญาปลายศตวรรษที่ ๑๘ และนิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๑๙
บทที่ ๑๐ นิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๒๐

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : 
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รหัสสินค้า :
9786167158990
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก :
1,050 กรัม
จำนวนหน้า :
515 หน้า
ขนาด :
16.5 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2
: กุมภาพันธ์ 2564 (แก้ไขปรับปรุง)

฿ 600.00

มีสินค้าอยู่ 10

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยวรเจตน์ ภาคีรัตน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
 การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
บทที่ ๒ นิติปรัชญาโสฟิสต์
บทที่ ๓ กฎหมายและความยุติธรรม : ว่าด้วยปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
บทที่ ๔ นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
บทที่ ๕ นิติปรัชญาสมัยกลาง
บทที่ ๖ นิติปรัชญาช่วงรอยต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
บทที่ ๗ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงแรก)
บทที่ ๘ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงหลัง)
บทที่ ๙ นิติปรัชญาปลายศตวรรษที่ ๑๘ และนิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๑๙
บทที่ ๑๐ นิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๒๐

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : 
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รหัสสินค้า :
9786167158990
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก :
1,050 กรัม
จำนวนหน้า :
515 หน้า
ขนาด :
16.5 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2
: กุมภาพันธ์ 2564 (แก้ไขปรับปรุง)

“ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกแข็ง)”

There are no reviews yet.