• img-book

    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

Sale!
ISBN: 9786162698828

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑ หลักทั่วไป
บรรพ ๒ หนี้
บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
บรรพ ๕ ครอบครัว
บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ภาค ๒ ความผิด
ภาค ๓ ลหุโทษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162698828
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 804
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : เมษายน 2563

฿ 300.00 ฿ 270.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ติดต่อได้ที่
  • www.winyuchon.com
  • winyuchon_w@hotmail.com
  • 029969417-2
หนังสือโดยฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑ หลักทั่วไป
บรรพ ๒ หนี้
บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
บรรพ ๕ ครอบครัว
บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ภาค ๒ ความผิด
ภาค ๓ ลหุโทษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162698828
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 804
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : เมษายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698828
SKU: 9786162698828
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: เมษายน 2563
Page Count: 804