• img-book

    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

Sale!
ISBN: 9786165810357

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
📌แก้ไขมาตรา 7, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564
📌เพิ่มข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2564

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
🌟รหัสสินค้า : 9786165810357
🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 812
🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2564

฿ 320.00 ฿ 288.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ติดต่อได้ที่
  • www.winyuchon.com
  • winyuchon_w@hotmail.com
  • 029969417-2
หนังสือโดยฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
📌แก้ไขมาตรา 7, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564
📌เพิ่มข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2564

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
🌟รหัสสินค้า : 9786165810357
🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 812
🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810357
SKU: 9786165810357
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: สิงหาคม 2564
Page Count: 812